Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES STRONY
WWW.SUPERPRESS.PL

Szanowni Państwo!

Nasza strona internetowa https://superpress.pl/ (dalej jako „Strona”) wykorzystuje pliki cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej Strony.

I INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrna 16/16, 00-810 Warszawa, dalej jako „Administrator” lub „My”.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: superpress.pl@gmail.com lub listownie na adres siedziby.
 3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
 4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

 

II PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Formularz zapisu na Newsletter

  1. Cel i podstawa prawna

Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu na Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi związanymi z działalnością Forum Polskiej Gospodarki sp. z o.o.

Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych i handlowych Forum Polskiej Gospodarki sp. z o.o. w związku z wyrażoną zgodą.

  1. Czas przetwarzania

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili klikając w odpowiedni link umieszczony na końcu każdej wiadomości newsletterowej co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter.

  1. Prawa Użytkownika

Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik, który podał swoje dane za pomocą formularza zapisu na Newsletter ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
 • żądania sprostowania swoich danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu realizacji swoim praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: superpress.pl@gmail.com

  1. Informacja o wymogu podania danych i profilowaniu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapisania się na Newsletter.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  1. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych, w szczególności: dostawca oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawca poczty elektronicznej i hostingu, dostawca narzędzia do wysyłki Newslettera.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

III PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez stronę, którą odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie).

Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Większość ze stosowanych przez Stronę plików cookies to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika zostanie zamknięta. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.

 1. Cele stosowania plików cookies

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

a. dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;

b. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony (cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę).

3. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies

Administrator informuje Użytkownika, że Użytkownik sam może skonfigurować swoja przeglądarkę internetową, z której korzysta w taki sposób aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim końcowym urządzeniu (komputer, smartfon). W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być jednak utrudnione.

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a. Przeglądarka Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

b. Przeglądarka Mozilla FireFox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c. Przeglądarka Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

d. Przeglądarka Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

e. Przeglądarka Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 1. Pliki cookies podmiotów trzecich

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:

a. Narzędzia społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Twitter oraz Google.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy na Stronie, umożliwiające udostępnianie treści ze Strony w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika odwiedzającego Stronę do profili społecznościowych.

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika na Stronie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

 1. Logi serwera

Użytkowanie Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Zapytania wysłane do serwera są zapisywane w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik, czas i datę serwera. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.