fbpx
Strona głównaArchiwumChcesz skorzystać z Małego ZUS-u? Masz czas do środy!

Chcesz skorzystać z Małego ZUS-u? Masz czas do środy!

-

Resort zaznacza, że zarówno przedsiębiorcy korzystający już z ulgi, jak i ci, którzy dopiero zaczynają z niej korzystać od początku tego roku, "powinni złożyć deklarację rozliczeniową cz. II albo imienny raport cz. II za styczeń z wykazem przychodu, który osiągnęli w 2019 r." (nie wyższy niż 67 500 zł – wraz z rozliczeniem należnych składek za ten m-c).

Resort dodaje, że osoba, która w swojej ocenie, biorąc pod uwagę rok 2019, będzie kwalifikowała się do Małego ZUS-u, powinna zgłosić swoją chęć skorzystania z tej ulgi, przedkładając przychód w oparciu o faktury, którymi dysponuje. Następnie, po 15 stycznia, powinna ona zweryfikować przychód za 2019 rok.

"Jeżeli się zmienił (przekroczył dopuszczalny próg 67 tys. 500 zł), należy wówczas dokonać korekty kodu tytułu ubezpieczenia na zasadach ogólnych (w ciągu 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości), wskazująć jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 1 stycznia 2020 r." – przeczytać można w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Jak zaznaczono w komunikacie, przedsiębiorcy korzystający w styczniu z Małego ZUS-u na starych zasadach, od 1 lutego 2020 r. będą mogli opłacać składki zgodnie z zasadami Małego ZUS-u Plus, który tego właśnie dnia wejdzie w życie. Nowa podstawa wymiaru składek, ustalona na podstawie dochodu osiągniętego w 2019 r., wskazana zostanie w deklaracji rozliczeniowej cz. II albo imiennym raporcie cz. II, przekazanym razem z rozliczeniem należnych składek za luty.

"Pozostali przedsiębiorcy, a zatem ci, których Mały ZUS Plus dopiero obejmie (ze względu na podwyższenie progu przychodu z poprzedniego roku do 120 tys. zł), mogą zgłaszać się do 1 lutego 2020 r. Będą mieli na to czas do końca lutego. Nową podstawę wymiaru składek wykażą w imiennych raportach miesięcznych albo deklaracjach rozliczeniowych składanych za luty" – wyjaśnia resort rozwoju.

Jak wskazuje resort, w następnych latach zgłaszanie się do ulgi będzie możliwe do końca stycznia danego roku. Zaś ci, którzy zaczną spełniać kryteria w ciągu roku, będą mieli, jak dotychczas, 7-dniowy czas na zgłoszenie się do Małego ZUS-u Plus.

JS/PAP

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również