fbpx
Strona głównaArchiwumRosną oszczędności Polaków

Rosną oszczędności Polaków

-

W gotówce, na depozytach, w OFE, w UFK-ach, w funduszach inwestycyjnych polskich i zagranicznych, w obligacjach skarbowych i w akcjach spółek publicznych ulokowane było 1 562,96 mld zł, to jest o prawie 120 mld zł więcej niż rok wcześniej (+8,3 proc.).

Największą kategorią oszczędności finansowych są depozyty bieżące i terminowe w bankach i SKOK-ach. W ostatnim roku ich wartość wzrosła o 79 mld zł (+9,5 proc.) osiągając 906,73 mld zł na koniec grudnia. Drugim najpopularniejszym aktywem w naszych portfelach jest gotówka w obiegu poza kasami banków – 224,07 mld zł, to o prawie 21 mld zł więcej niż rok wcześniej (+10,3 proc.).

Spadła za to wartość trzeciej największej kategorii oszczędności gospodarstw domowych. Na koniec 2019 roku w otwartych funduszy emerytalnych było ulokowane 154,82 mld zł, o ponad 2,5 mld zł mniej niż rok wcześniej (-1,6 proc.). Spadek wartości aktywów w 2019 roku to efekt tzw. mechanizmu "suwaka" czyli przenoszenia części środków z OFE do ZUS osób, które zbliżają się do osiągniecia wieku emerytalnego. Wynik zarządzania funduszami emerytalnymi miał niewielki, ale pozytywny wpływ na wartość aktywów w ubiegłym roku.

Wyraźnie wzrosła za to wycena akcji spółek publicznych w portfelach polskich gospodarstw domowych. Na koniec grudnia 2019 roku było to według naszych szacunków 56,02 mld zł, to jest o ponad 6,8 mld zł (+13,9%) więcej niż rok wcześniej. Co ciekawe, w tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł tylko o 0,25%, a do tego nieznacznie spadła liczba rachunków maklerskich.

Pod względem dynamiki wzrostu aktywów 2019 rok należał do detalicznych obligacji skarbowych. Dzięki bardzo wysokiemu zainteresowaniu inwestorów, wartość środków wzrosła w 12 miesięcy o 7,8 mld zł do 28,50 mld zł (+37,9 proc.). Najlepiej sprzedawały się czteroletnie obligacje indeksowane inflacją.

Od dwóch lat trwa spadek aktywów zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Na koniec roku było to 48,50 mld zł, to jest o 2,3 mld zł mniej niż przed rokiem. Ta kategoria prawdopodobnie nadal będzie tracić na znaczeniu. To z kolei pokłosie trudnego dla UFK środowiska regulacyjnego.

Na koniec roku w szeroko dostępnych polskich funduszach inwestycyjnych (z wyłączeniem funduszy "opakowanych" w UFK) było ulokowane 138,84 mld zł, to jest o 9,3 mld zł (+7,2 proc.) więcej niż rok wcześniej. Aktywa wzrosły w szczególności w najbardziej popularnym segmencie funduszy dłużnych. W przypadku jednej z najmniejszych kategorii oszczędności, tj. funduszy zagranicznych – aktywa wzrosły w 2019 roku o 0,4 mld zł do 5,39 mld zł.

Na koniec roku w najmniejszej kategorii oszczędności gospodarstw domowych, czyli funduszach zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych było zgromadzone 84,7 mln zł.

Źródło: biznes.interia.pl

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również