fbpx
Strona głównaArchiwumBank Pekao podnosi ambicje cyfryzacji i efektywności

Bank Pekao podnosi ambicje cyfryzacji i efektywności

-

Strategia banku została oparta na czterech filarach: Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność. Realizacja założeń kryjących się pod tymi hasłami zdeterminuje działalność Banku Pekao S.A. przez najbliższe cztery lata. W celach strategicznych banku wyznaczonych do osiągnięcia do 2024 r., znalazło się podniesienie wskaźnika rentowności kapitału własnego banku (ROE) do poziomu ~10 proc., poprawa wskaźnika efektywności C/I do poziomu 42 proc. oraz osiągnięcie liczby 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych.

– Cyfryzacja jest jednym z priorytetów, ponieważ w kanałach zdalnych jest coraz więcej naszych klientów, a pandemia tylko przyspieszyła ten proces. Naszym celem jest odbudowa rentowności mierzona poziomem wskaźnika ROE powyżej kosztu kapitału. Wraz z przedstawieniem nowej strategii rozpoczynamy kolejny etap wzrostu – mówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A. – Mamy wszystkie narzędzia i doskonały zespół, aby nasze ambicje zrealizować – dodaje.

Filary nowej strategii banku

Wokół „Klienta” koncentrują się planowane działania banku w obrębie pierwszego filaru nowej strategii. Głównym kanałem kontaktu ma być aplikacja mobilna PeoPay. Bank aspiruje do tego, by jak najwięcej klientów polecało jego usługi. Zadowolenie klientów chce uzyskać dzięki zwiększeniu dostępności usług w kanałach cyfrowych oraz szybkim i wygodnym procesom obsługi.

Drugi filar strategii definiowany jest poprzez „Wzrost”. Ważnym elementem strategii w tym filarze mają być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: – Chcemy wzmocnić naszą pozycję rynkową w segmencie mikroprzedsiębiorstw, a także zwiększyć sprzedaż kredytów dla MŚP – przyznaje prezes Leszek Skiba. Wzrost w segmencie małych oraz średnich przedsiębiorstw bank planuje osiągnąć dzięki wykorzystaniu, w jeszcze większym stopniu, potencjału zdalnych kanałów sprzedaży, zaawansowanej analityki danych oraz automatyzacji i uproszczeniu procesów kredytowych. Ma to pomóc bankowi w zwiększeniu jego udziałów rynkowych wśród przedsiębiorstw w segmentach mikro i MŚP. W planach ma również rozwój leasingu i faktoringu oraz poszerzenie palety usług do zarządzania finansami firmy online.

filary rozwoju banku pko s.a. - inforgrafika

Pekao stawia również na wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych poprzez cyfryzację oferty i procesów obsługi oraz wykorzystanie wysokich kompetencji swoich doradców inwestycyjnych. Ponad 80 proc. wolumenu sprzedaży funduszy ma być docelowo realizowana w kanałach zdalnych. Bank chce również, żeby jego współpraca z PZU stała się katalizatorem wzrostu sprzedaży ubezpieczeń.

„Efektywność” to trzeci filar strategii. Bank Pekao zamierza przyspieszyć transformację technologiczną, migrować klientów do kanałów zdalnych, zwiększając paletę dostępnych rozwiązań cyfrowych. Zamierza też skokowo zwiększyć poziom automatyzacji operacji.

Co istotne, bank istotnie zwiększy szybkość procesów kredytowych. Liczy na to, że uda się skrócić czas wydania decyzji kredytowej do ośmiu dni przy kredycie hipotecznym oraz do jednego dnia przy kredycie udzielanym mikrofirmom i MŚP. Warto dodać, że Bank Pekao S.A. wraz z operatorem systemu tpay, wdroży bramkę płatniczą dla e-commerce oraz rozbuduje „acquiring” kartowy dla e-/m-commerce.

Czwarty filar rozwoju banku koncentruje się wokół „Odpowiedzialności”. Pekao chce wspierać rozwój gospodarczy Polski, koncentrując się na dystrybucji rządowych i unijnych programów wsparcia i odbudowy gospodarki oraz transformacji klimatycznej. Na absorpcji środków z tych programów korzystają zarówno duże korporacje, jak i małe i średniej wielkości firmy. Bank Pekao deklaruje, że jego celem jest wzmacnianie rodzimych marek. Działalność komercyjna i operacyjna banku będzie też mocniej oparta o czynniki zrównoważonego rozwoju. W większym niż dotychczas stopniu bank uwzględni w swojej działalności czynniki środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego (ESG). Jednym z istotnych założeń tego filaru strategii jest również utrzymanie jednego z najniższych kosztów ryzyka wśród największych banków w Polsce.

Bank Pekao na nowo sformułował swoją misję, która streszcza się w myśli przewodniej „Prosty i bezpieczny świat bankowości”. Oznacza to, że chce wyznaczać standardy na rynku, jednocześnie będąc odpowiedzialnym partnerem zarówno dla klientów detalicznych, jak i korporacyjnych. Swoją działalność rozumie jako pozytywne wpływanie na rozwój gospodarki, budowanie silnych relacji z przedsiębiorcami przy zapewnianiu całkowitego bezpieczeństwa obsługi.

Bank pierwszego wyboru dla firm

Bank Pekao planuje wzrost udziałów rynkowych w perspektywie do 2024 r. W porównaniu do 2020 r. dla mikrofirm będzie to wzrost o 3 punkty procentowe – do ok. 8 proc. udziałów w rynku, dla MŚP o 2.p.p. – do ok. 12 proc. udziałów, a dla MID – CAP (większych firm) wzrost o 4 p.p. – do ok. 19 proc. udziałów rynkowych. Bank ma aspirację pozyskiwać rocznie ponad 2200 klientów MŚP, zwiększając dochody w przeliczenia na klienta z tego segmentu o ok. 30 proc. do 2024 roku w porównaniu do 2020 r. Zamierza też akwirować rocznie ok. 1000 klientów sektora MID-CAP, zwiększając dochody w przeliczeniu na klienta o ok. 15 proc. w tej samej perspektywie czasu.

Klienci MŚP, MID oraz korporacyjni mogą spodziewać się uruchomienia strefy samoobsługowej w kanałach cyfrowych, a także pojawienia się możliwości zakupu produktów online oraz takiej automatyzacji procesów, która umożliwi realizację szerokiej gamy dyspozycji posprzedażowych. Bank aspiruje do tego, by do 2024 r. ponad 80 proc. przedsiębiorstw ze wszystkich trzech wspomnianych segmentów korzystało z samoobsługi w kanałach cyfrowych.

Materiał przygotowany we współpracy z Bankiem Pekao SA

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również