fbpx
Strona głównaArchiwumBełchatów buduje centrum rozwoju kompetencji nowoczesnej energetyki

Bełchatów buduje centrum rozwoju kompetencji nowoczesnej energetyki

-

Stopniowe wygaszanie eksploatacji Kompleksu Bełchatów wymaga nowych inwestycji przede wszystkim w zakresie instalacji OZE, a bardzo prawdopodobne, że także w energetyce jądrowej. Nowoczesne instalacje potrzebują przy tym kompetentnych kadr, wyspecjalizowanych w najbardziej innowacyjnych technologiach dla energetyki. Szkolenia w CRK zaplanowano początkowo dla pracowników elektrowni w Bełchatowie i mieszkańców regionu.

– Powstające Centrum Rozwoju Kompetencji to pierwszy element działań przygotowanych przez PGE w ramach transformacji regionu bełchatowskiego. Pomoże pracownikom PGE i mieszkańcom regionu Bełchatowa nabyć nowe kompetencje zawodowe. Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom unikalny potencjał lokalnych specjalistów i ekspertów sektora wydobywczego zostanie wykorzystany – zapowiada Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Energetyka przyszłości potrzebuje wykształconej i dobrze wykwalifikowanej kadry, a Centrum Rozwoju Kompetencji ma być odpowiedzią na to wyzwanie.

Nowa energetyka to nowe zawody

Głównym zadaniem tworzonego CRK będzie podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, odpowiadającego zapotrzebowaniu przedsiębiorców i zmieniającego się rynku pracy w województwie łódzkim, w tym przede wszystkim w sektorze energetyki odnawialnej. Centrum przewiduje szeroki zakres kursów i szkoleń, m.in. z zakresu energetyki odnawialnej, w tym morskich farm wiatrowych, sektora Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), obsługi gazowych bloków energetycznych, uczenia maszynowego. Powołanie CRK jest jednym z elementów „Koncepcji transformacji regionu Bełchatów” wypracowanym w ramach prac zespołu ds. sprawiedliwej transformacji w Grupie PGE.

centrum rozwoju kompetencji - list intencyjny - tabloid
Fot. PGE Polska Grupa Energetyczna

Inicjatywa CRK to także atrakcyjna propozycja dla młodych ludzi – zdobycia kwalifikacji w zawodach przyszłości, takich jak analityk big data, biotechnolog czy inżynier elektrotechnologii. Polska może i powinna mieć własnych specjalistów w zakresie automatyki, analityki, informatyki oraz elektrotechnologii, czy biotechnologii. W CRK prowadzone będą także zajęcia z technicznego języka angielskiego, a także z budowy tzw. miękkich kompetencji społecznych i menedżerskich, w tym z budowania zaangażowania i motywacji zespołu.

Przede wszystkim OZE

Budowa CRK wpisuje się w transformację energetyczną Polski, której przeprowadzenie zaplanowano w kolejnych krokach do 2030 roku oraz w politykę wspierania rozwoju innowacyjności i zrównoważonego rozwoju Polski. Dekarbonizację Polski i stopniowe przechodzenie od energetyki węglowej do energetyki opartej na OZE oraz jądrowej zarysowano w PEP 2040 (Polityce Energetycznej Polski do roku 2040).

Według danych Agencji Rynku Energii (ARE), w styczniu 2021 r. wszystkie jednostki wytwórcze wyprodukowały łącznie 15825,4 GWh energii elektrycznej, z czego OZE były odpowiedzialne za wyprodukowanie ok. 13,8 proc. Styczniowa produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła łącznie 15825,4 GWh. Elektrownie konwencjonalne wyprodukowały 13535,4 GWh energii, natomiast instalacje OZE – 2192,6 GWh.

Najwięcej zielonej energii dostarcza wiatr (energetyka wiatrowa), następnie w kolejności jest słońce (fotowoltaika). W styczniu tego roku moc zainstalowana źródeł wiatrowych wyniosła 6,4 GW. Na drugim miejscu jest fotowoltaika – moc instalacji PV to już ponad 4,1 GW. W styczniu 2021 roku przybyło ponad 18,5 tys. nowych instalacji OZE o łącznej mocy blisko 180 MW. Najwięcej pojawiło się instalacji fotowoltaicznych (18596) o łącznej mocy blisko 155 MW.

Agencja Rynku Energii podaje, że na koniec stycznia 2021 r. w Polsce funkcjonowało ponad 4,7 mln prosumentów OZE, co daje łączną moc zainstalowaną blisko 3000 MW. Prosumenci w styczniu 2021 r. wprowadzili do sieci OSD 20117,0 MWh energii elektrycznej.

Także energetyka jądrowa

PGE Polska Grupa Energetyczna podaje, że nakłady inwestycyjne Grupy w pierwszym etapie transformacji regionu bełchatowskiego wyniosą około 4,7 mld zł. W tych ramach inwestycji planowana jest w pierwszym rzędzie realizacja trzech projektów farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farm fotowoltaicznych o mocy około 600 MW oraz magazynów energii o mocy do 300 MW a także instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii o wydajności 180 tys. ton odpadów rocznie. Rozważane jest także zlokalizowanie w regionie elektrowni jądrowej o mocy do 3 GW.

– Energetyka jądrowa to sprawdzone zeroemisyjne źródło energii, które powinno być wdrożone w Polsce – to główna rekomendacja płynąca z raportu Instytutu Sobieskiego. Autorzy raportu „Energetyka jądrowa dla Polski” przekonują, że implementacja energetyki jądrowej może następować w ramach synergii z OZE, a energetyka jądrowa jest w Polsce niezbędna do osiągnięcia neutralności klimatycznej. – To nie jest oczywiście warunek wystarczający, ale jest to warunek konieczny – przekonuje Adam Rajewski, współautor raportu.

W raporcie powołano się na wykonaną w 2020 r. na zlecenie rządu analizę porównawczą pełnego kosztu pozyskania energii elektrycznej z różnych źródeł. Wynika z niej, że jednostkowy koszt pozyskania 1 MWh najmniejszy jest dla energii jądrowej (EJ) oraz energii wiatru (lądowej i morskiej). Wszechstronny rozwój energetyki alternatywnej wobec węglowej wymaga – jak się wydaje – nie tylko podnoszenia kompetencji pracowników z regionu bełchatowskiego, ale zmiany całego modelu edukacji na uczelniach o kierunkach technicznych i inżynieryjnych.

Materiał przygotowany we współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również