fbpx Free Porn

manotobet

takbet
betcart
betboro

megapari
mahbet
betforward


1xbet
teen sex
porn
djav
best porn 2025
porn 2026
brunette banged
Ankara Escort
Strona głównaArchiwumChcesz się załapać na Mały ZUS Plus? Sprawdź, do kiedy masz czas!

Chcesz się załapać na Mały ZUS Plus? Sprawdź, do kiedy masz czas!

-

Od początku lutego z możliwości opłacania niższych składek ZUS może skorzystać każdy przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym był nie wyższy niż 120 tys. zł (poprzednio limit ten wynosił 63 tys. zł). Jak nietrudno zauważyć, w przypadku składek płaconych w 2020 roku pod uwagę należy brać przychody z 2019 roku. Trzeba też zwrócić uwagę, że dla ustalenia limitu znaczenia ma przychód, a nie dochód podatnika, a zatem co do zasady suma wynikająca ze wszystkich wystawionych w 2019 roku faktur lub rachunków. W przypadku podatników VAT, chodzi oczywiście o kwoty netto (bez kwoty VAT).

Dodatkowo, aby z ulgi korzystać, konieczne będzie udowodnienie, że działalność była prowadzona w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Składki proporcjonalne do dochodu

W sytuacji, gdy podatnik spełnia warunki do korzystania z małego ZUS Plus, składki będą obliczane proporcjonalnie do wysokości średniomiesięcznego dochodu z poprzedniego roku. Inaczej zatem niż w przypadku ustalania limitu uprawniającego do korzystania z tej preferencji, przy ustalaniu podstawy naliczania składek pod uwagę brany jest nie przychód, tylko dochód podatnika, rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania (koszty podatkowe).

W związku z tym, że wyliczenie nowej składki może być dla przedsiębiorców trudne, ZUS udostępnił specjalny, służący do tego kalkulator, który dostępny jest pod adresem www.eskladka.pl. Kalkulator nie wylicza jednak samych składek, a jedynie podstawę ich wyliczenia. Składki trzeba później obliczyć już samemu.

W kalkulatorze wpisuje się liczbę dni prowadzenia działalności, wybiera z listy formę opodatkowania, a następnie podaje przychód i dochód z działalności w poprzednim roku podatkowym. W efekcie przeliczenia otrzymuje się podstawę wymiaru składek, która jest tym wyższa, im wyższy jest dochód podatnika.

I tak np. przedsiębiorca, który opodatkowany jest na zasadach ogólnych, prowadził w 2019 roku działalność przez 60 dni i uzyskał przychód 10 tys. zł (przy dochodzi 8 tys. zł), jako podstawę wymiaru składek przyjmie w lutym 2020 roku kwotę 2000 zł. Natomiast dla podatnika, który prowadził taką samą działalność przez cały rok i uzyskał 84 tys. przychodu (średnio 7 tys. zł miesięcznie) i dochód w wysokości 60 tys. zł (średnio 5 tys. zł miesięcznie), podstawa wymiaru składek wyniesie 2465,76 zł. Dla porównania dla pełnych składek ZUS podstawa wymiaru składek wynosi w 2020 roku 3136,20 zł.

Oznacza to np. że miesięczna składka emerytalna (jedna z kilku, bo są jeszcze rentowa, wypadkowa i chorobowa), która wyliczana jest według stawki 19,52% podstawy, wyniesie w pierwszym przykładzie 390,40 zł, a w drugim 481,32 zł. W przypadku pełnego ZUS jest to aż 612,19 zł. Różnice są zatem znaczne.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca będzie mógł opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. To istotne, bo jak wyjaśniali to przedstawiciele ZUS, tzw. mały ZUS Plus można opłacać dopiero po wykorzystaniu „ulgi na strat” (zwolnienie z obowiązku opłacania składek przez pierwsze sześć miesięcy działalności) oraz tzw. składek preferencyjnych (opłacanych w pierwszych dwóch latach działalności).

Potrzebne odpowiednie dokumenty

Aby korzystać z preferencyjnych składek ZUS Plus, trzeba złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dwa dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem odpowiednio: 05 90 albo 05 92, które są przypisane do tzw. małego ZUS). Trzeba to zrobić najpóźniej do 2 marca 2020 roku (czas na to jest do końca lutego, ale jako że ostatni dzień lutego to sobota, termin ten upływa w najbliższy dzień roboczy, czyli poniedziałek 2 marca). Konieczne będzie też złożenie w marcu dodatkowego dokumentu, czyli dokumentu rozliczeniowego za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Osoby, które dotychczas korzystały już z niższych składek (małego ZUS), nie muszą ponownie zgłaszać chęci korzystania z tego rozwiązania. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia składek – najpierw w lutym (za styczeń – na starych zasadach), a później w marcu (za luty – na nowych zasad). Warto o tym pamiętać, bo co do zasady dokumenty takie składa się tylko raz na początku działalności. Nie trzeba ich później składać już w kolejnych miesiącach. Ale trzeba to zrobić za każdym razem, kiedy następuje zmiana, a zatem kończy się np. dwuletni okres korzystania ze stawek obniżonych. Jak widać, to samo dotyczy przejścia z zasad Małego ZUS, na mały ZUS Plus.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również