fbpx
Strona głównaArchiwumGranty na Eurogranty, czyli jak wygrać konkurs i pozyskać finansowe wsparcie

Granty na Eurogranty, czyli jak wygrać konkurs i pozyskać finansowe wsparcie

-

„Granty na Eurogranty” brzmi trochę jak „pierwsze koty za płoty”. Ale żarty na bok. Bo programowi wyznaczono poważne i sensowne cele i z pewnością jest on potrzebny przedsiębiorcom. Dofinansowanie do wys. 280 tys. zł mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy. Warunek? Muszą tylko mieć siedzibę lub oddział na terenie Polski.

Do rozdysponowania, w drodze konkursu jest 5 mln zł, w tym 1 mln dla projektów z woj. mazowieckiego oraz 4 mln zł dla pozostałych województw. Grant może sfinansować 100 proc. wartości tzw. kosztów kwalifikowanych. Nie jest tu wymagany żaden wkład własny, jak przy kredytach bankowych.

Doradztwo przy konkursach

W programie chodzi przede wszystkim o to, by pomóc firmom przy skutecznym starcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej. To, na czym „wykładają” się często przedsiębiorcy, starając się o pieniądze unijne, to brak odpowiedniego przygotowania pozwalającego skutecznie „zastartować” w rywalizacji o unijne pieniądze. Bywa tak zarówno na etapie pisania biznesplanu, jak i przy wnioskowaniu o pieniądze ze środków UE.

A zatem: dofinansowanie może dostać firma na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu, w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. Pomoże to firmom przy staraniu się o środki z programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE).

Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum. Nabór trwa do 12 stycznia 2021 r. i podzielony został na miesięczne rundy.

Grant pomoże wygrać

Dofinansowanie grantem należy przeznaczyć na ściśle określone cele. Są nimi: sfinansowanie kosztów usługi doradczej, niezbędnej do przygotowania projektu, sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest to wymagane w danym programie KE, na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, a nawet na koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w tych spotkaniach oraz na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach programu KE.

Jak czytamy na stronie internetowej PARP, który zachęca firmy do kontaktu: „Programy Ramowe UE mają na celu m.in. zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki i konkurencyjności MŚP. A zwiększenie uczestnictwa polskich firm i uczelni w programach KE stanowi jeden z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dokumentu państwa polskiego w obszarze polityki gospodarczej.”

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również