fbpx
Strona głównaArchiwumHiszpański rząd uelastycznia procedury upadłościowe, aby uniknąć bankructwa firm

Hiszpański rząd uelastycznia procedury upadłościowe, aby uniknąć bankructwa firm

-

Tekst dekretu, który został opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Gospodarki, zakłada plan szokowy w związku ze spowolnieniem działania wymiaru sprawiedliwości w wyniku stanu nadzwyczajnego. Ma na celu sprawne procedowanie nagromadzonych lub zawieszonych postępowań oraz działań w związku z prognozowanym wzrostem liczby postępowań sądowych.

W obliczu lawiny firm, które przygotowują się do ogłoszenia bankructwa z powodu kryzysu, chaos potęguje też złe zarządzanie programem ERTE (grupowe zwolnienia z możliwością przywrócenia do pracy i prawem do zasiłku), w którym już 50 000 firm ogłosiło upadłość. Dekret ma za zadanie uelastycznić warunki i procedury, zasady refinansowania i rozliczeń. „Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w której po przezwyciężeniu kryzysu Covid-19 firmy, które w normalnych warunkach były rentowne, ogłoszą upadłość lub rozpoczną postępowanie upadłościowe, co doprowadzi do zlikwidowania struktury firmy i likwidacji miejsc pracy” – wyjaśniają twórcy dekretu.

Terminy. Podczas stanu nadzwyczajnego zawieszono postepowania sądowe, pozostawiono tylko nieliczne komórki w sądach, działające w przypadkach wyjątkowych. Dekret o sprawiedliwości i gospodarce znosi zawieszenie pracy sądów i stanowi, że do 31 grudnia 2020 roku dłużnik będący w stanie niewypłacalności nie będzie zobowiązany prawnie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (ten proces trwa zwykle trwa około 2 miesięcy). Jeżeli dłużnik złoży dobrowolnie wniosek o ogłoszenie upadłości przed 31 grudnia, taki wniosek zostanie przyjęty do rozpatrzenia w trybie przyspieszonym. Zgłoszenia firm, które będą chciały wystawić na sprzedaż jednostki produkcyjne będą procedowane w trybie preferencyjnym. W okresie jednego roku od ogłoszenia stanu nadzwyczajnego obowiązek dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zostaje zawieszony, pod warunkiem, że dłużnik poinformuje o niemożności wykonania zadeklarowanych płatności lub zobowiązań zaciągniętych po zatwierdzeniu umowy upadłościowej.

Umowa. W ciągu sześciu miesięcy od daty, w której stan nadzwyczajny zostanie odwołany, sędzia przekaże dłużnikowi tyle wniosków o należności, ile zostanie zgłoszonych przez wierzycieli, ale nie dopuści do ich wykonania, przez trzy miesiące od daty ich przekazania dłużnikowi. W ciągu tych trzech miesięcy firma w postępowaniu upadłościowym może złożyć wniosek o zmianę warunków, który zostanie rozpatrzony przed rozpatrzeniem wniosku o zaległe należności.

Likwidacja. W przypadku likwidacji jako roszczenia wobec masy upadłościowej będą traktowane kredyty wynikające ze zobowiązań finansowych lub gwarancji udzielonych przez osoby trzecie, w tym osoby szczególnie związane z firmą, które pojawią się w proponowanej umowie likwidacyjnej lub zgłoszą zmiany do postępowania zatwierdzonego przez sędziego.

Umowy o refinansowanie. W roku następującym po odwołaniu stanu nadzwyczajnego, dłużnik, który ma potwierdzoną umowę o refinansowanie, może poinformować sąd, że rozpoczął negocjacje z wierzycielami w celu zmiany umowy lub zawarcia innej, nawet jeśli nie upłynął rok od zawarcia poprzedniej ugody. W ciągu sześciu miesięcy od wygaśnięcia stanu nadzwyczajnego sędzia przekaże dłużnikowi wnioski o niewykonaniu umowy przedstawione przez wierzycieli, ale nie dopuści ich do przetworzenia przed upływem jednego miesiąca od tej daty.

Aukcje i mediacje. W celu przyspieszenia procedur, aukcje towarów i praw muszą mieć charakter pozasądowy. Syndyk masy upadłościowej wskazany w pozasądowej umowie musi zaakceptować to stanowisko, w przeciwnym razie grozi mu utrata prawa wykonywania zawodu przez trzy lata.

Dekret królewski, zatwierdzony przez rząd we wtorek, stanowi swego rodzaju szokujący plan reaktywacji administracji wymiaru sprawiedliwości i uniknięcia kryzysu sądownictwa ze względu na oczekiwaną falę toczących się spraw, które zostaną reaktywowane, oraz ze względu na wzrost liczby sporów sądowych w związku z pandemią. W tym celu podejmowane są dwa środki, według urzędników i specjalistów w sektorze dość kontrowersyjne: wszystkie postępowania sądowe będą się toczyły od 11 do 31 sierpnia 2020 r. oraz popołudniami (zwyczajowo w tym terminie sądy nie urzędowały w Hiszpanii). Dzięki temu liczba dni pracy nie zostanie zwiększona, ale urlopy w tym okresie będą wstrzymane.

Warunki i terminy określone w przepisach proceduralnych, które zostały zawieszone w wyniku zastosowania przepisów drugiego dodatkowego przepisu dekretu królewskiego nr 463/2020 z dnia 14 marca, ogłaszającego stan nadzwyczajny w związku z koniecznością zarządzania kryzysem zdrowotnym spowodowanym przez Covid-19, zostaną przywrócone z pierwszym dniem roboczym po zniesieniu stanu nadzwyczajnego.

Uzgodniono przedłużenie terminów składania odwołań od wyroków i innych rezolucji kończących postępowanie i zgłoszonych w trakcie zawieszenia terminów określonych w dekrecie królewskim 463/2020 z dnia 14 marca, a także tych, które zostały zgłoszone w ciągu dwudziestu dni roboczych po zniesieniu zawieszonych terminów proceduralnych, co umożliwia składanie ich etapami przez dłuższy okres, a nie w ciągu kilku dni po wspomnianym zniesieniu.

Od zniesienia zawieszenia terminów proceduralnych zadeklarowanych dekretem królewskim 463/2020 z dnia 14 marca i do 31 grudnia 2020 procesy związane z: ustaleniem alimentów i harmonogramu kontaktów z dzieckiem, wnioskowaniem o zawieszenie spłacania rat hipotecznych, apelacjami od wyroków i decyzji administracji publicznej, związane z odmową zastosowania pomocy w celu złagodzenia skutków kryzysu; zwolnieniami i apelacjami związanymi z programem ERTE oraz wyzwaniami związanymi z redukcją godzin pracy i pracy na żądanie w przypadku pracy zdalnej.

W uzasadnieniu dekretu, który modyfikuje wiele przepisów, podkreśla się konieczność pilnego podjęcia skutecznych działań w związku z kryzysem, ale równocześnie stwierdza się, że ​​ich celem nadrzędnym nie jest szybkość: „Sądowa ochrona praw wymaga czasu na przestrzeganie zasad fundamentalnych. Późna sprawiedliwość nie jest sprawiedliwością, ale natychmiastowa sprawiedliwości też nie ma sensu. Postępowania zajmują sporo czasu, powinny być skrócone, ale z zachowaniem procedur”.

W celu pogodzenia tych zasad zauważono, że ​​„pilne i konieczne jest przyjęcie odpowiednich środków organizacyjnych, które umożliwiają optymalizację istniejących zasobów osobistych i materialnych, a jednocześnie ustanowienie tymczasowych zasad, które ułatwią przyspieszenie niektórych procedur, włączając nowe technologie”.

Źródło: expansion.com

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również