fbpx
Strona głównaArchiwumNowe podcasty energetyczne „Polityka Energia Klimat”

Nowe podcasty energetyczne „Polityka Energia Klimat”

-

Energia IPE „Polityka – Gospodarka – Klimat” to podcast przygotowywany przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Eksperci think tanku, jak i zaproszeni goście będą mówić o najważniejszych sprawach dotyczących sektora energetycznego, komentować bieżące wydarzenia, jak charakteryzować szersze trendy. Szczególnie interesuje nas bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy oraz transformacja energetyczna, ale nie pomijamy żadnego ważnego tematu.

– Zauważamy, że zainteresowanie wiedzą z dziedziny polityki energetycznej cały czas jest duże, a bardziej świadomi odbiorcy chcą zapoznawać się z pogłębionymi opiniami, ale wyrażonymi w wyważony i przystępny sposób – mówi dr. hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Łukasiewicza. – Chcemy też upowszechniać wiedzę ekspercką w jak najbardziej przystępny sposób, bo nie każdy sięga do książek, czasopism naukowych czy branżowych ekspertyz. Podcast jest odpowiednią ku temu formą.

W pierwszym podcaście Polityka – Gospodarka – Klimat dr. hab. Mariusz Ruszel mówi o roli wodoru w transformacji energetycznej. Mówi m.in. co oznaczają pojęcia wodór zielony, niebieski, szary; o roli wodoru w transformacji energetycznej; konieczność wdrażania wodoru, zwłaszcza w kontekście unijnych regulacji i celów.

– Zastosowanie wodoru w energetyce staje się rzeczywistością – tłumaczy prezes Instytutu Łukasiewicza. – Śledząc branżowe, a nawet ogólnogospodarcze newsy, coraz częściej słyszymy o takich przykładach. Na rozwój gospodarki wodorowej są przewidziane ogromne środki w Krajowym Planie Odbudowy, a także w innych programach.

Dr hab. Mariusz Ruszel tłumaczy m.in. gdzie wodór może być stosowany, a gdzie jego użycie wiązałoby się ze zbyt dużym zagrożeniem bezpieczeństwa. A tak jest np. przy napędzie wodorowym lokomotyw, które miałyby poruszać się w tunelach.

Więcej informacji TUTAJ.

Poniżej pierwszy podcast:

***
Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Tematyka prezentowana i omawiana w podcastach zostanie również poruszona na VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Partnerami strategicznymi konferencji są ML System S.A. oraz GK PGE S.A.

Więcej informacji o Konferencji TUTAJ.

Aktualnie fundacja prowadzi ostateczny nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd, którego jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, wpisujących się poprzez to w realizację założeń krajowej i unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, w tym także w prowadzenie zrównoważonej transformacji energetycznej na poziomie lokalnym. Szczegółowe informacje o Konkursie JST, w tym formularz zgłoszeniowy, regulamin, terminy oraz dane kontaktowe, znajdują się na stronie internetowej: www.instytutpe.pl/konkursJST.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również