fbpx
Strona głównaArchiwumRozpatrzą, odroczą, czasem umorzą... Pomocowa oferta miast dla firm w dobie koronawirusa....

Rozpatrzą, odroczą, czasem umorzą… Pomocowa oferta miast dla firm w dobie koronawirusa. U nas i zagranicą

-

Podlasie

Dla podlaskich firm w odpowiedzi na epidemią koronawirusa przewidziano 142 mln zł. 72 mln z tej kwoty zostanie przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników a 70 mln – na korzystne pożyczki dla przedsiębiorstw.

Pierwszą część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego przedstawiły nie władze miasta, ale Urząd Marszałkowski. Polega ona na dofinansowaniu wynagrodzeń w MŚP i samozatrudnionych, na co przeznaczonych zostanie 72 mln zł z puli Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie części wynagrodzenia i składki ZUS. Pod warunkiem, że jego obroty w ciągu dwóch kolejnych miesięcy spadły w porównaniu z analogicznym okresem z roku ubiegłego o co najmniej 30 proc., może otrzymać połowę minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne (1533 zł na jednego pracownika). Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw będzie udzielane przez 3 miesiące, ale pod warunkiem utrzymania pracownika w firmie także przez 3 trzy miesiące. Przedsiębiorcy, których obroty spadną powyżej 50 proc., mogą ubiegać się o wyższą pomoc. Z kolei 70 mln zł zostanie przeznaczone na nieoprocentowane pożyczki, z wydłużonym okresem karencji i bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Nowa Sól

Przedsiębiorcy nie zapłacą za kwiecień br. podatku od nieruchomości zajmowanych pod działalność gospodarczą. Przewidziano: stuprocentowe zwolnienie z podatku od budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, odroczenie terminów płatności podatków od budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za miesiące maj i czerwiec do 31 sierpnia br. oraz odroczenie terminu zapłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów do 30 czerwca bieżącego roku.

Nowe Miasteczko

Propozycje dla przedsiębiorców będą rozpatrywane – jak to określono – indywidulanie. Istnieje tylko możliwość odroczenia do końca października 2020 r. podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych (oczywiście na pisemny wniosek przedsiębiorcy), rozłożenia na raty lub umorzenia płatności czynszów za dzierżawę gruntów na potrzeby działalności gospodarczej (ulga możliwa będzie także na pisemny wniosek przedsiębiorcy). Każdy wniosek rozpatrywany będzie oczywiście indywidualnie.

Mają być zawieszenia płatności czynszów za wynajem lokali użytkowych w związku z prowadzoną działalnością na czas, kiedy nie będzie prowadzona w nich działalność. Rozpatrywane będą, w poszczególnych przypadkach, odroczenia do października 2020 r. terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz przesunięcia terminu płatności należności za zajęcie pasa drogowego, a także będą dozwolone odroczenia, do końca października 2020 roku, płatności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Co wyróżniające na tle innych miast, to rozwiązanie umożliwiające, także w indywidulanych przypadkach, zaniechanie do końca roku przez władze miasta poboru opłat za ekspozycję reklam na gruntach i budynkach komunalnych.

Radom

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców „Bezpieczne miejsca pracy” obejmuje umorzenie płatności lokalnych podatków i czynszów. Wsparcie podatników ma charakter pomocy publicznej (de minimis). Obejmuje ono: umorzenie podatku od nieruchomości i środków transportu na indywidualny wniosek przedsiębiorcy, umorzenie podatku (wyłącznie za 2020 rok) – dla podatników mających zaległości podatkowe wobec gminy za ten rok, odroczenie lub umorzenie płatności czynszu najmu lokali, w których gmina jest właścicielem, oraz odroczenie płatności za wodę

Katowice

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy – został podzielony na 5 filarów. Pierwszy adresowany jest do najemców lokali użytkowych będących własnością miasta. 1020 firm zostanie zwolnione z czynszu – pod warunkiem jednak, że musiały zawiesić działalność, albo zamknęły ją za względu na brak klientów.

Drugi filar to pomoc dla kupców z miejskich targowisk. Jeśli zawiesili działalność, otrzymają całkowite zwolnienie z opłat czynszowych, a przez trzy miesiące po wznowieniu działalności będzie to 50 proc. zwolnienie z opłat.

Trzeci filar dotyczy podatków od nieruchomości i od środków transportu oraz opłat śmieciowych. Podatku od nieruchomości od kwietnia do czerwca nie zapłacą ci przedsiębiorcy, którzy mają zakaz prowadzenia działalności.

Czwarty filar – firmy poszkodowane przez epidemię będą mogły pozyskać pomoc doradczą w zakresie prawa, finansów i gospodarki. Mogą też liczyć na pomoc psychologów i doradców z branży HR.

Piąty filar zaś to apel do rządu o zwrot podatku VAT dla firm w 14, a nie 60 dni. Apel – jak się okazuje – też można nazwać „filarem”.

Poznań

Władze Poznania wprowadziły działania uzupełniające do działań rządu. Będą to ulgi dla dzierżawców i najemców gruntów miejskich. Poznaniacy mogą też składać wnioski o zmianę terminu zapłaty czynszu. Wydłużone, do końca czerwca, mają zostać terminy płatności opłat rocznych należnych za 2020 r. za użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jeśli płynność finansowa uniemożliwi zapłatę opłaty rocznej do 30 czerwca 2020 r., będzie można rozłożyć ją na raty, odroczyć termin płatności, a nawet umorzyć w całości lub w części.

Miasto pomaga również przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejskich lokalach. Mogą oni odroczyć termin płatności czynszu za kwiecień i za maj. Zaległości wolno zapłacić później lub rozłożyć na raty. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych proponuje również nienaliczanie odsetek w związku z powstałymi zadłużeniami. Przedsiębiorcy, u których znacząco spadła ilość wytwarzanych odpadów lub których działalność została całkowicie zawieszona, mogą złożyć deklarację zmniejszającą lub wygaszającą zobowiązanie.

Warszawa

Teoretycznie przedsiębiorca może liczyć na obniżenie czynszu, ale nie będzie to się odbywać z automatu. Musi zwrócić się do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wydzierżawiającej z wnioskiem o obniżkę za dany okres. Utworzona została „kolejka”. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski firm, które zamknęły lokalne. Obniżka, jeśli zostanie przyznana, to tylko na miesiąc, z możliwością przedłużenia. Jeśli firma całkowicie przestanie działać, może liczyć na zmniejszenie czynszu o 90 proc.

Przedsiębiorcy, którzy musieli ograniczyć działalność, mogą również złożyć wnioski o obniżki. Dotyczy to również prowadzących ogródki gastronomiczne. Możliwe, ale znowu nie bezwarunkowe, jest odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności. Wnioski o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty można składać niestety dopiero po powstaniu zaległości.

Warszawskie firmy płacące podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych mogą tylko liczyć na odroczenie płatności na okres 3 miesięcy lub rozłożenie jej na raty. Tę pomoc należy jednak traktować w kategoriach pomocy symbolicznej i bardziej propagandowej, bo są to podatki na ogół niewysokie.

Gdańsk

Umorzenie czynszu w gminnych lokalach na miesiąc z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia go w kolejnych dwóch miesiącach – to jedna z propozycji Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców. Istnieje możliwość skorzystania ze 100 proc. ulgi (umorzenia) w zapłacie czynszu za kwiecień – przede wszystkim w branży gastronomicznej i usługowej. Fakultatywne będą: umorzenie czynszu w gminnych lokalach na 1 miesiąc z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach, odstąpienie od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych, odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości, zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące, przywrócenie pełnej obsługi urzędowej spraw związanych z przedsiębiorcami.

Istnieje też możliwość tymczasowych korekt deklaracji „odpadowych” dla konkretnych, „uzasadnionych” przypadków. Adresowana ona jest do przedsiębiorstw, które „tymczasowo w praktyce oraz formalnie w CEIDG już zawiesiły ze względów bezpieczeństwa lub z powodu braku klientów” oraz dla „podmiotów, które mimo funkcjonowania, z przyczyn obiektywnych radykalnie zmniejszyły skalę działań i tym samym wytwarzania odpadów komunalnych”

Gdynia

Gdyńskie firmy, które przestały działać, mogą liczyć na zwolnienia z czynszu za okres objęty zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku najemców lokali należących do miasta (po złożeniu wniosku), odroczenia płatności lokalnych podatków za okres od marca do czerwca, a tylko w wyjątkowych wypadkach – umorzeniu należności podatkowych za ten okres. Także jedynie będą możliwe na odroczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie zamknięcia lokali, umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami spowodowane zamknięciem lokalu (po wznowieniu działalności przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o umorzenie zaległości).

Sopot

Tu znowu istnieją tylko możliwości odroczenia opłat: opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz czynszu dzierżawnego.

Wrocław

Wrocław rozszerzył pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Czynsz za dzierżawę gminnego terenu lub lokal i bezpłatnie za ogródki gastronomiczne będzie naliczany za symboliczną złotówkę.

Właściciele restauracji, kawiarń, salonów kosmetycznych, księgarń, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych, czy sklepów ze sprzętem AGD, którzy zamknęli swoją działalność prowadzoną w lokalach użytkowych lub na gruntach należących do gminy, mogą ubiegać się o obniżenie miesięcznego czynszu do wysokości symbolicznej złotówki. Prowadzący ogródki gastronomiczne na terenach gminnych zostaną w całości zwolnieni z opłat. Ale z tego dobrodziejstwa mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy nie mają wobec gminy zaległości w opłacaniu opłat i czynszów wyższych niż dwumiesięczne.

Jak to robią inni?

Berlin

Władze w Berlinie zamknęły wszystkie państwowe teatry, opery i sale koncertowe. Kluby w Berlinie nie są w stanie udźwignąć czynszów i władze miasta są tego w pełni świadome. – Musimy zachować równowagę między bankructwem, a zapobieganiem chorobom. Można przewidzieć, że rozprzestrzenianie się koronawirusa doprowadzi do ruiny gospodarczej wielu operatorów klubów – takie wezwanie wystosowała reprezentacja klubów do władz stolicy, z jednoczesną prośbą o 10 mln euro z funduszu ratunkowego, by pomóc klubom, gdyby zostały zamknięte. Burmistrz Berlina ma przychylić się do tej prośby.

Berlin, także na wniosek władz miejskich, otworzył też swój pierwszy hostel dla bezdomnych, by powstrzymać śmiertelnego koronawirusa przed rozprzestrzenieniem się na tę wrażliwą grupę demograficzną. Hostel w centralnej berlińskiej dzielnicy Tiergarten pomieści do 200 osób.

Londyn

Burmistrz Londynu Sadiq Khan potwierdził, że miejskie opłaty za strefy niskiej emisji zostały zawieszone, by zniechęcić pracowników firm dojeżdżających do biur z korzystania z transportu publicznego. Restauracje i kawiarnie muszą sprzedawać tylko na wynos lub tylko z dostawą do domu; pojawiły się pomysły na zrekompensowanie im spadku obrotów.

Bukareszt

Zastępca burmistrza Bukaresztu Aurelian Bădulescu powiedział, że zwrócił się do rządu o środki na wynajęcie nowych powierzchni na kwarantannę. Wcześniej jednak sam powołał do życia Miejski Komitet ds. Sytuacji Kryzysowych – ratusz w Bukareszcie zagospodarował i wykorzystał wszystkie dostępne miejsca na kwarantannę zakażonych.

Praga

Radni Pragi podjęli decyzję o umorzeniu opłat odsetkowych za opóźnienia w płatnościach czynszowych od lokatorów mieszkań komunalnych. Oprócz umorzeń podatków za nieruchomości podnajmowane przez firmy i będące własnością miasta, przewidziano wsparcie finansowe w wys. do 45 tys. koron czeskich (ok. 1623 euro) dla wszystkich zamykanych restauracji, barów, kawiarni i barów. Do 3 miesięcy odroczono obowiązek elektronicznego rejestrowania pojazdów.

Palo Anto

Palo Alto zorganizowało sprawnie Miejski Korpus Obywatelski, grupę składającą się z przedstawicieli Uniwersytetu Stanforda, Centrum Handlowego Stanford, Izby Handlowej Palo Alto oraz innych głównych pracodawców i organizacji. To kalifornijskie miasto otworzyło także Centrum Operacji Kryzysowych, przygotowało w ratuszu specjalną salę do obrad kryzysowych. Powstał plan uruchomienia w tym tygodniu „centrum wsparcia społeczności”, do którego mieszkańcy będą mogli zadzwonić, aby uzyskać odpowiedzi i proś o pomoc. Przyjęto też 60-dniowe moratorium na eksmisje dla lokatorów komercyjnych i mieszkaniowych.

Burmistrz Adrian Fine powiedział, że współpracuje z innymi przywódcami miast oraz organizacjami pracodawców w celu wypracowania optymalnej pomocy firmom. Mają być zwolnienia z obowiązku opłat parkingowych. Władze miasta wezwały podmioty komunalne do zaprzestania wyłączania mediów firmom zalegającym z opłatami (gaz, prąd, woda) i podczas całego kryzysu oraz obniżyły podatki obiektom turystycznym (hotele, hostele, biura podróży).

Moskwa

Władze Moskwy opracowały system kodów QR, aby umożliwić mieszkańcom opuszczanie domów, a także aplikację na smartfony do monitorowania ruchów pacjentów w izolacji. Moskiewskie szpitale otrzymają do 200 tys. rubli (2,5 tys. dolarów ) na jednego pacjenta zarażonego koronawirusem z miejskiego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Moskiewska policja drogowa rozpoczęła kontrole na miejskich taksówkach, by upewnić się, że kierowcy noszą maski zabezpieczające i regularnie dezynfekują swoje pojazdy. Kilka regionów Rosji narzuciło oczywiste do zrozumienia dla tego kraju ograniczenia sprzedaży alkoholu podczas trwania reżimu izolacji. Niektóre miasta w republice Sacha w Syberii, w tym Jakuck, całkowicie zakazały sprzedaży napojów wyskokowych.

U naszych samorządowców wszystko jest w trakcie „wdrażania”. Pochylą się. przypatrzą, będą odraczać, nawet umorzą. Tymczasem mieszkańcy wielu miast skarżą się na naliczanie odsetek za opłaty za śmieci…

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również