fbpx
Strona głównaArchiwumRząd zaprezentował nowe rozwiązania w tarczy antykryzysowej

Rząd zaprezentował nowe rozwiązania w tarczy antykryzysowej

-

W uzupełnieniu tarczy antykryzysowej zawarto szereg rozwiązań dla przedsiębiorców czy np. rolników. Wśród nich znalazło się rozszerzenie zwolnień ze składek ZUS czy zasiłek dla rolników objętych kwarantanną.

Łączny koszt rozwiązań z tarczy ma wynieść ponad 18 mld zł, z czego 6,9 mld zł to utracone dochody, a ponad 11,5 mld zł to wydatki. Finansowanie ma pochodzić m.in. z budżetu państwa, obligacji Skarbu Państwa oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także środków własnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska gospodarki wodnej.

Nowe założenia i rozwiązania tarczy antykryzysowej to m.in.:

 • Rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców. Z trzymiesięcznych "wakacji składkowych" będą mogły korzystać również firmy zatrudniające do 49 pracowników
 • Osoby na umowach cywilnoprawnych będą mogły otrzymać pomoc przez trzy miesiące
 • Wprowadzenie zasiłku dla rolników objętych kwarantanną. Wynieść ma 50 procent minimalnej pensji krajowej
 • Zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków przeznaczanych z tarczy antykryzysowej
 • Nielimitowany internet w ramach dostępu do stron rządowych
 • Wsparcie e-usług w służbie zdrowia
 • Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego
 • Uproszczenie działania usług pocztowych
 • Wsparcie szkół w kwestiach nauki zdalnej
 • Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na organizacje pozarządowe
 • Umożliwienie uzyskania z Polskiego Funduszu Rozwoju środków finansowych na dofinansowanie infrastruktury transportu lotniczego/infrastruktury krytycznej portów lotniczych
 • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie
 • Spółdzielnie socjalne będą zwolnione ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników

Zwolnienia ze składek ZUS

Minister rozwoju zaznaczyła, że firmy zatrudniające do 49 osób będą mogły korzystać ze zwolnienia ze składek na nieco innych warunkach niż mikrofirmy. Według niej, przedsiębiorcy zatrudniający do 10 do 49 pracowników będą mogli liczyć na 50 proc. ulgę w składkach na ubezpieczenia społeczne.

– Będzie to ulga oparta o bardzo proste oświadczenie, nad którym pracuje już ZUS. Mamy nadzieję, że (…) wraz z podpisem prezydenta pod ustawą ZUS będzie gotowy udostępnić te świadczenia – powiedziała.

Emilewicz dodała, że w nowym pakiecie znajdzie się również "element płynnościowy", czyli fundusz gwarancji płynnościowych BGK dla dużych i średnich firm. Ma on pozwalać na zaciąganie kredytów gwarantowanych do 80 proc. o wartości do 250 mln zł. Minister dodała, że z tego funduszu będzie można także finansować spłatę odsetek od innych kredytów.

Umorzenie pożyczki również dla samozatrudnionych

Tarcza zakłada również zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Osoby będące na samozatrudnieniu będą mogły skorzystać z umorzenia pożyczki. W Ocenie Skutków Regulacji czytamy, że "mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany."

Ponowna wypłata świadczenia postojowego

Projekt zakłada, że świadczenie postojowe będzie można wypłacić trzykrotnie.

"Proponuje się, by w miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego wprowadzić możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie, pozostawiając jednocześnie Radzie Ministrów możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia" – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki.

Przypominamy, że postojowe przysługuje, jeśli firma odnotuje spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym powyżej 15 proc. łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku lub nie mniej niż 25 proc. obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Ze świadczenia postojowego skorzystać można, jeśli nie zawiesiło się wcześniej działalności, a przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS – czyli 15 681 zł.

"Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie" – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również