fbpx
Strona głównaArchiwumStrategia KGHM na półmetku

Strategia KGHM na półmetku

-

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. 2019–2023 jest na półmetku. Powstała z przeświadczenia, że należy zweryfikować priorytety firmy w zgodzie ze specyfiką rynku, nowymi trendami w gospodarce i przygotować się na zmienność sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, które w istotny sposób wpływają na branżę wydobywczą. Nikt wtedy nie mógł oczywiście przewidzieć pandemii COVID-19 i jej wpływu na ogólnoświatową gospodarkę, niemniej strategia ogłaszana przez KGHM dwa lata temu była jasnym sygnałem, że działania koncernu należy postrzegać nie w kategoriach sprintu, ale raczej patrzeć na nie jak na maraton, czyli w horyzoncie długoterminowym.

W wyniku analizy kluczowych trendów na świecie, takich jak przełom technologiczny, zmiany demograficzne i społeczne, niedobór zasobów naturalnych, zmiany klimatyczne, zmiany sił wśród globalnych gospodarek, czy postępująca urbanizacja, Zarząd wypracował cztery strategiczne kierunki rozwoju KGHM:

  • Elastyczność – przemysł 4.0, digitalizacja i elektromobilność,
  • Efektywność – konkurencyjność w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0,
  • Ekologia – elektromobilność, rozwój regulacji proekologicznych, gospodarka obiegu zamkniętego oraz proekologiczna produkcja, zrównoważony rozwój
  • E-przemysł – robotyzacja, digitalizacja, społeczeństwo oparte na wiedzy oraz założeniach przemysłu 4.0.

Optymalizacja

Jednym z najważniejszych założeń Strategii jest utrzymanie stabilnego, wysokiego poziomu produkcji krajowej. Udaje się to zrealizować m.in. dzięki kilku istotnym inwestycjom.

W KGHM kontynuowany jest Program Udostępniania Złoża, którego celem jest udostępnienie złoża w obszarach koncesyjnych i perspektywicznych dla kopalń Zakładów Górniczych „Polkowice-Sieroszowice” i Zakładów Górniczych „Rudna”.

Bardzo ważnym punktem dotyczącym optymalizacji produkcji hutniczej było uruchomienie w Hucie Miedzi Legnica jedynego w Polsce pieca WTR (wychylno-topielno-rafinacyjny) do przetopu recyklingowego miedzi. Piec spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska i posiada najnowocześniejszą instalację do oczyszczania gazów procesowych. Inwestycja ma zmniejszyć jednostkowy koszt produkcji i jednocześnie zwiększyć wykorzystanie miedzi pochodzącej z recyklingu. Budowę zrealizowano w rekordowo krótkim czasie, zaledwie 15 miesięcy.

Podstawową funkcją pieca WTR jest przetapianie złomów i rafinacja pirometarulgiczna miedzi. Wcześniej tę funkcję pełniły piece anodowe. Budowa WTR była konsekwencją realizacji planów wymiany technologii na wydziale elektrorafinacji. Budowa pieca WTR to największa inwestycja w historii Huty Miedzi Legnica nie tylko pod względem poniesionych nakładów (250 mln zł), ale przede wszystkim ze względu na ogromny skok technologiczny.

W ramach realizacji Strategii trwa również rozbudowa zbiornika „Żelazny Most” – Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych. To niezbędny element w ciągu technologicznym produkcji miedzi, miejsce deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Znajduje się na wschód od Polkowic przy miejscowości Rudna w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. W 2020 r. dobiegła końca pierwsza faza budowy Kwatery Południowej. Planowany termin zakończenia całości robót to czerwiec 2022 r. Inwestycja obejmuje m.in. budowę zapór okalających Kwaterę Południową – zaporę wschodnią zlokalizowaną na terenie Gminy Rudna oraz zaporę zachodnią na terenie gminy Polkowice. Docelowa objętość Kwatery Południowej ma wynosić około 170 mln m³.

W listopadzie koncern poinformował, że najlepszy wynik finansowy w historii osiągnęła Sierra Gorda (odkrywkowa kopalnia miedzi i molibdenu zlokalizowana w chilijskim regionie Antofagasta na pustyni Atacama). W tej ocenianej niegdyś jako kontrowersyjna inwestycja kopalni, w wyniku eksploatacji rudy o wyższej zawartości metalu oraz większego wydobycia, produkcja miedzi za 9 miesięcy tego roku wzrosła o 35 proc. w porównaniu do takiego samego okresu w roku 2019.

Przedstawiciele koncernu podkreślają, że to nie koniec prac nad optymalizacją. Priorytetem jest doprowadzenie Sierra Gorda do pełnej zdolności produkcyjnej.

Inwestycje w OZE

Bardzo ważne miejsce w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. zajmuje ekologia, szczególny priorytet ma energetyka. W ciągu dekady połowę zapotrzebowania na energię koncern zamierza pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE. Wśród kluczowych elementów Programu Rozwoju Energetyki KGHM znalazła się fotowoltaika. W grudniu 2020 KGHM ZANAM uruchomił pierwszą w Polsce elektrownie fotowoltaiczną opartą na technologii 4.0. Oprócz inwestycji KGHM ZANAM koncern prowadzi także projekty fotowoltaiczne – na terenie Oddziału Zakład Hydrotechniczny oraz przy Hucie Miedzi Głogów.

W ciągu najbliższych 24 miesięcy planowane jest oddanie do użytku elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW. Pozwoli to, w skali roku uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związków azotów, siarki oraz pyłów do atmosfery.

W trwających projektach budowy elektrowni fotowoltaicznej Piaskownia Obora oraz Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych HMG I-II przyjęta przez spółkę Koncepcja Programowo-Przestrzenna zakłada wykorzystanie paneli o mocy aż 400 Wp. co zwiększy potencjał zainstalowanej mocy z 9,5 do 14,5 MW. Będzie to możliwe m.in. dzięki optymalnemu wykorzystaniu działek przeznaczonych pod inwestycje oraz użyciu wspomnianych paneli fotowoltaicznych o dużej mocy.

Pierwsza z wspomnianych elektrowni powstanie na terenie Kopalni „Piaskownia Obora”, przyczyniając się jednocześnie do zmiany kierunku rekultywacji tego terenu. Przyjęta koncepcja zakłada zainstalowanie paneli o dużej mocy 8 MW, na obszarze aż ok. 16 ha. Umożliwi to wyprodukowanie 8,5 GWh czystej energii elektrycznej dla Zakładów Górniczych Lubin, Zakładów Wzbogacania Rud i Zakładu Hydrotechnicznego.

Z kolei Zespół EPV HMG I-III to aż trzy odrębne lokalizacje na terenie Huty Miedzi Głogów. W nowej elektrowni zostaną zainstalowane panele o mocy 6,5 MW, na obszarze ok. 12 ha, co pozwoli wyprodukować 6,9 GWh czystej energii elektrycznej.

Te nowe projekty fotowoltaiczne są elementami strategicznego programu firmy pod nazwą „Rozwój Energetyki, w tym OZE”. Jego założeniem jest m.in. pozyskanie czystej energii z elektrowni wiatrowych, zwiększenie produkcji z własnych źródeł gazowych oraz rozwój elektrowni fotowoltaicznych na terenach należących do koncernu. Realizacja EPV przez KGHM pozwoli każdego roku na redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska w wysokości ponad dziesięciu tysięcy ton CO2, ponad dziewięciu ton związków siarki, ponad dziewięciu ton związków azotu, niemal czterech ton tlenków siarki oraz blisko 0,5 tony pyłów.

Efekty finansowe

Realizacja Strategii przynosi również wymierne efekty w postaci finansów. Po dwóch latach od jej wdrożenia Zarząd KGHM może pochwalić się osiągnięciem ponad 2,5 miliarda złotych zysku netto w tym okresie, wyemitowaniem obligacji na kwotę 2 miliardów złotych oraz podniesieniem efektywności finansowania zewnętrznego i zwiększeniem wykorzystania faktoringu. To wszystko sprawia, że KGHM Polska Miedź S.A. ma zapewnioną stabilność finansową, dzięki czemu może z roku na rok przeznaczać coraz więcej środków na innowacje.

A te rosną w zauważalnym tempie i w perspektywie strategicznej wydatki na innowacje oraz badania i rozwój mają sięgnąć poziomu 1% przychodów KGHM Polska Miedź S.A.

Z tych środków realizowane są następujące projekty:

  • Polityka Działalności Badawczo – Rozwojowej
  • Program CuBR realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wartości 200 mln zł
  • Program Doktoratów Wdrożeniowych KGHM
  • Centralne Repozytorium Prac Badawczo-Rozwojowych
  • Giełda Wynalazczości
  • Search KGHM

Technologia przyszłości

Jednym z priorytetów Strategii jest e-przemysł. Spółka z powodzeniem realizuje program KGHM 4.0, na który składa się blisko 50 projektów obejmujących wszystkie obszary strategiczne. Ich efektem ma być doprowadzenie do spójnego zarządzania obszarem produkcyjnym z wykorzystaniem wszystkich możliwych danych.

Program KGHM 4.0 opiera się na czterech filarach: bezpieczeństwie, produkcji, zarządzaniu i informacjach, a także utrzymaniu maszyn i urządzeń. Obejmować ma znacznie szerszy sektor niż tylko produkcję: również handel i przetwarzanie danych. Chodzi o to, by poprzez monitoring, wiedzę oraz analizę danych móc zarządzać parkiem maszynowym, czyli wydłużać efektywny czas pracy maszyn i urządzeń, jak również poprawić bezpieczeństwo.

Walka z COVID-19

Cele zawarte w strategii rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. nakładają ambitny plan zarówno dla zarządu, jak i pracowników. Nie zmieniła tego pandemia COVID-19. Od samego jej początku firma podjęła szereg działań wspierających pracowników oraz okolicznych mieszkańców w walce z COVID-19. Dyscyplina załogi oraz systematyczne monitorowanie zagrożeń i wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom pozwoliły utrzymać pełną zdolność operacyjną aktywów koncernu. Spółka cały czas prowadzi liczne kampanie edukacyjne i informacyjne, udostępniła pracownikom specjalną infolinię oraz służy pomocą psychologiczną osobom pozostającym w izolacji, przy współpracy z personelem medycznym Miedziowego Centrum Zdrowia.

KGHM przystąpił też do rządowego programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Firma, przy wsparciu wolontariuszy, regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Caritasu i lokalnych organizacji pozarządowych przygotowała plan działań zwiększający bezpieczeństwo seniorów. KGHM przekazał osobom potrzebującym pakiety ze środkami bezpieczeństwa, w tym środkami do dezynfekcji. Dodatkowo pomógł organizacyjnie w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku.

Nitroerg, spółka z Grupy Kapitałowej KGHM, uruchomiła też linię produkcyjną środków bakteriobójczych, które trafiały do pracowników i mieszkańców regionu oraz organizacji potrzebującym wsparcia w tym zakresie. Powołano również Radę Medyczną przy KGHM, która ma za zadanie wspierać i inicjować wszelkie prace spółki w zakresie szeroko zakrojonych działań lokalnych na rzecz zdrowia pracowników oraz mieszkańców regionu.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również