fbpx
Strona głównaArchiwumTrzeba wyrównać bariery między Polską Wschodnią a innymi makroregionami

Trzeba wyrównać bariery między Polską Wschodnią a innymi makroregionami

-

Program Polska Wschodnia jest kontynuacją wsparcia zapoczątkowanego przez Program Rozwój Polski Wschodniej (2007-2013). W tej edycji przewidziano w znacznie większym stopniu bezpośrednie wsparcie dla firm. Do tej pory rozdysponowano już blisko 74 proc. budżetu Programu. To duży sukces przede wszystkim beneficjentów Programu – ich aktywności i skuteczności w ubieganiu się o dofinansowanie. Warto podkreślić, że po wsparcie, jakie oferujemy firmom, mogą sięgnąć przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes w Polsce Wschodniej – w makroregionie z ogromnym potencjałem i warunkami dla rozwoju innowacyjnej, konkurencyjnej działalności.

Ponadto Program Infrastruktura i Środowisko, największy program inwestycyjny Unii Europejskiej, wspiera 84 projekty realizowane w województwie lubelskim. Ich wartość to 5,8 mld zł, przy czym z Unii Europejskiej pochodzić będzie 3,3 mld zł. Są to inwestycje z sektora ochrony środowiska, energii, transportu drogowego i kolejowego, jak również zdrowia czy dziedzictwa kulturowego.

Ważnym elementem jest też Pakiet dla Miast Średnich – jest to oferta dla samorządów, która jest częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dziś budżet programu wynosi 3 mld zł, a z różnego rodzaju inicjatyw, które oferuje program skorzystało już 90 proc. samorządów.

Dostępność transportową na poziomie lokalnym idealnie wspiera Program Mosty dla Regionów, którego wartość wynosi 2,3 mld zł. Mosty, które są budowane w ciągu dróg regionalnych i lokalnych, a nie tylko autostrad czy dróg szybkiego ruchu, to jeden ze sposobów na zrównoważony rozwój komunikacyjny kraju. Program otwiera drogę do dofinansowania w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji inwestycji – w zależności od poziomu zamożności samorządu-inwestora. To bardzo duża pomoc, bowiem budowa mostów jest bardzo kosztowna i najczęściej pozostaje poza możliwościami finansowymi samorządów lokalnych. Koszt jednej inwestycji to przeciętnie kilkadziesiąt milionów złotych.

Oczywiście bardzo ważną role spełnia również infrastruktura drogowa. W Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym zostało wybudowanych i przebudowanych ok. 28 km dróg. Do użytku oddano wszystkie zrealizowane inwestycje, jak na przykład budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 czy przebudowa skrzyżowań DK 19 i DW 809. Kolejnym udanym przykładem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury kolejowej. Dofinansowane zostały inwestycje w infrastrukturę liniową takie jak modernizacje dróg kolejowych. Ponadto w przypadku wybranych projektów przewidziana jest budowa lub przebudowa sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Elementami projektów są także inwestycje związane z modernizacją dworców oraz inwestycje w infrastrukturę punktową (obiekty obsługi podróżnych, m.in. przystanki, wiaty, kładki dla pieszych – wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, przejazdy kolejowe oraz inne obiekty inżynieryjne), inwestycje w systemy sterowania ruchem kolejowym oraz informacji pasażerskiej.

Wsparcie dla makroregionu Polski Wschodniej, choć z pewnymi zmianami, będzie kontynuowane po roku 2020. Celem następnego dedykowanego mu Programu jest dalsze wzmacnianie przewag konkurencyjnych Polski Wschodniej. W szczególności, zgodnie z SOR, celem będzie osiągnięcie wymiernych efektów gospodarczych związanych z rozwojem przedsiębiorczości i wzrostem poziomu inwestycji prywatnych w makroregionie. Istotne pozostaną także aspekty związane z jakością życia mieszkańców.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również