fbpx
Strona głównaArchiwumWojewodowie wspierają lokalne firmy

Wojewodowie wspierają lokalne firmy

-

Na program Global Silesia przeznaczono 25 mln zł, a konkretnie na promocję inwestycyjną województwa śląskiego i na wsparcie firm z regionu na świecie. Odpowiedzialnymi za jego realizację do 2023 r. są samorząd regionu i należący do niego Fundusz Górnośląski. Program Global Silesia będzie realizowany w latach 2020-23.

– W ramach Global Silesia zaplanowano 56 wydarzeń o charakterze biznesowym w kraju i za granicą, a z programu skorzystać ma 236 przedsiębiorców – informuje Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.

Krystian Stępień, prezes Funduszu Górnośląskiego (FG) informuje z kolei, że w ramach zakładanego na 3,5 roku przedsięwzięcia przeprowadzono „misje gospodarcze”, m.in. na Bliski Wschód i do Izraela. Mają one pomóc firmom z regionu w nawiązywaniu kontaktów, ale także służyć przyciąganiu do województwa nowych technologii. – 13 misjom gospodarczym będą towarzyszyły działania na rzecz internacjonalizacji firm – deklaruje Stępień.

W ramach programu Global Silesia ma powstać także "akademia internacjonalizacji" dla śląskich przedsiębiorców. Będzie to cykl spotkań edukacyjnych przygotowujących ich do inwestowania za granicą. Prezes FG sygnalizuje też, że w ciągu kilku miesięcy ruszy kolejny program Inter Silesia, zakładający m.in. tworzenie biur gospodarczych w wybranych krajach. W tym projekcie zarezerwowano pieniądze na powstanie zagranicznych „delegatur”, w których mają zostać zatrudnieni tzw. ambasadorzy gospodarczy. Powstaną one w Dubaju, Katarze, Kuwejcie, ale i Armenii, Azerbejdżanie i Afryce.

Aktywnie w Łodzi

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swój biznes w województwie łódzkim, otrzymają środki w ramach I i II osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W ramach Urzędu Marszałkowskiego województwa powstało Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obsługujące wnioski o dofinansowanie w trybie konkursu. Pieniądze są przeznaczone na przygotowanie i promocję kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy, tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej oraz na organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu. 908 tys. zł przeznaczono na projekty z samego obszaru miasta Łodzi i ponad 21 mln zł – dla działań podejmowanych na rzecz firm terenie województwa łódzkiego. Wśród dotychczasowych beneficjentów, w ramach promocji gospodarczej regionu znalazł się m.in. Łowicz, który dzięki prawie 435 tys. zł dotacji wzmocnił pozycję centrum przetwórstwa rolno-spożywczego.

W Wielkopolsce przy udziale BGK

95 mln zł na unijne pożyczki dla dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zostało przeznaczone z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, którym zarządza Urząd Marszałkowski województwa. Rozdysponowaniem pożyczek zajął się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
– Bank Gospodarstwa Krajowego uczynił pobudzanie przedsiębiorczości jednym ze swoich najwyższych priorytetów. Za naszym pośrednictwem do firm i samorządów trafiają znaczące sumy z UE i programów krajowych – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

Z pożyczek unijnych, oprócz przedsiębiorców, mogą korzystać również spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz j.s.t.. Mogą one służyć do sfinansowania cieszących się obecnie popularnością inwestycji poprawiającej efektywność energetyczną czy instalacji OZE. Można też sfinansować zakładanie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Pożyczkami zajmują się: Agencja Leasingu i Finansów we Wrocławiu, konsorcjum: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”oraz Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG w Legnicy, a także konsorcja: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej i Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” a także Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Z radością witamy aktywność władz wojewódzkich i oczekujemy na więcej, w całej Polsce.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również