fbpx
Strona głównaWiadomości30,9 mld zł deficytu w budżecie na 2022 r. Projekt został przyjęty...

30,9 mld zł deficytu w budżecie na 2022 r. Projekt został przyjęty przez rząd

-

„Według prognoz, PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9 proc., a w 2022 r. jego tempo wyniesie 4,6 proc.. W 2022 r. dochody budżetu państwa osiągną poziom 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ukształtuje się na poziomie 30,9 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Projekt ustawu budżetowej zakłada także:

  • zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75 proc. PKB,
  • środki na kluczowe programy społeczne, takie jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,
  • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89 proc. oraz dodatkowo emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł.
  • 2,2 proc. PKB na obronność,
  • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.

Wskaźniki gospodarcze:

  • Wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6 proc.
  • Inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5 922 zł.
  • Spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

Jak podaje CIR, prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie ok. 2,8 proc. PKB, czyli poniżej granicy 3 proc. PKB. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. wyniesie 5,3 proc. PKB, czyli mniej niż prognozowany przez Komisję Europejską w Spring Forecast średni deficyt w UE na poziomie 7,5 proc.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB.

Relacja długu publicznego do PKB sukcesywnie spada – w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. i w 2022 r. do 2021 r., według wszystkich definicji. Kryterium z Maastricht 60 proc. PKB pozostaje spełnione, a krajowe progi ostrożnościowe są niezagrożone. Maleje też limit wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, podano także.

„W 2023 r. będziemy wracać do unijnych i krajowych reguł fiskalnych. Wyższe wydatki związane z walką z konsekwencjami pandemii będą wygasać, co ograniczy deficyt. Projekty finansowane z Krajowego Planu Odbudowy pozwolą utrzymać solidny wzrost gospodarczy. Taka sytuacja przyczyni się do redukcji zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB do 52,9 proc. w 2025 r.” – podkreślono w komunikacie.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również