fbpx

Co z tym 5G?

-

Postępowanie wyjaśniające wszczęto wobec Polkomtela – operatora sieci Plus oraz P4 – operatora sieci Play. Wszystko przez skargi konsumentów, z których wynika, że nie mogą oni korzystać z reklamowanej technologii 5G. UOKiK sprawdzi czy materiały marketingowe wymienionych operatorów są zgodne z prawdą.

– Rzetelna informacja o zasadach działania technologii, np. o tym, czy telefon konsumenta obsługuje częstotliwość sieci 5G danego operatora oraz o cenie właściwej dla usługi o określonych właściwościach, ma dla konsumenta kluczowe znaczenie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. – Istotne z perspektywy użytkownika warunki oferty muszą być przedstawione wprost – bez gwiazdek, nieczytelnej czcionki, licznych odniesień, w przeciwnym razie mogą wprowadzać w błąd. Technologia 5G to korzyści dla konsumentów w postaci szybszego dostępu do internetu, możliwości podłączenia wielu urządzeń, zwiększenia prędkości przesyłania i pobierania danych – to wzbudza zainteresowanie konsumentów. Przedsiębiorcy powinni poza informowaniem o korzyściach tej technologii, podawać również konieczne do spełnienia warunki, aby można było z niej skorzystać – dodał.

UOKiK zaznaczył, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy i jego celem jest wyjaśnienie mechanizmów panujących na danym rynku. Dopiero jeśli dojdzie do kolejnego kroku, czyli postępowania właściwego, przedsiębiorcy będzie grozić kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również