fbpx
Strona głównaWiadomościGranty na Eurogranty – są jeszcze pieniądze na wsparcie MŚP

Granty na Eurogranty – są jeszcze pieniądze na wsparcie MŚP

-

Konkurs Granty na Eurogranty – w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, na przykład Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa czy LIFE – daje możliwość sfinansowania określonych kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji.

O dotację mogą występować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział na terenie Polski. Dofinansowanie można pozyskać w ramach samodzielnego aplikowania lub będąc koordynatorem czy partnerem projektu, ewentualnie członkiem konsorcjum.

Przedsiębiorca może pokryć dotacją 100 procent kosztów kwalifikowanych projektu, które rozliczane są w formie ryczałtu. Wartość graniczna dofinansowania zależy jednak od tego, czy przedsięwzięcie wymaga opracowania studium wykonalności oraz od tego, czy przedsiębiorca ubiega się o wsparcie samodzielnie, czy w ramach konsorcjum.

Wysokość dotacji

Przedsiębiorca ubiegający się samodzielnie o dotację do projektu, który wymaga studium wykonalności, może wnioskować o kwotę w wysokości nawet 280 060 zł, zaś w konsorcjum do 240 tys. zł. Jeśli jednak wykonanie studium wykonalności nie będzie potrzebne, firma może ubiegać się o kwotę w wysokości do 64 tys. zł (natomiast ok. 23 tys. zł, kiedy działa w ramach konsorcjum). Oczywiście są to wartości graniczne. Często wartość dotacji jest niższa, bo powinna być dopasowana do potrzeb firmy. Co istotne, przedsiębiorca ubiegający się o dotację nie musi mieć wkładu własnego.

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie:

przygotowania wniosku lub aplikacji o dotację, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz na działania związane z ich ewentualną korektą – w tym na koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu, a także koszty związane z prezentacją wniosku lub aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu,
opracowania studium wykonalności – pod warunkiem, że jest ono wymagane w konkursie Komisji Europejskiej,
usług doradczych, dzięki którym zostaną przygotowane projekty planowane do realizacji w ramach jednego z Programów UE,
organizacji spotkań (w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu oraz kosztów podróży służbowych),
tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Cały program dla przedsiębiorców ma obecnie wartość 5 mln zł, z czego milion przeznaczono dla MŚP z województwa mazowieckiego. Nabór został podzielony na pięć rund. Ostatnia runda zakończy się 27 stycznia 2022 roku. Więcej informacji – link.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również