fbpx
Strona głównaWiadomościIstotne wsparcie na geotermię

Istotne wsparcie na geotermię

-

Celem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu i realizowanego w jego ramach projektu – „Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)” jest zwiększenie efektywności produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie (dzięki modernizacji) potencjalnego, niekorzystnego wpływu na środowisko małych elektrowni wodnych (do 2 MW).

Nabór wniosków został zorganizowany w ramach unijnego obszaru „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”, a sam program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Tanie, niewymagające źródło energii

Polska ma bardzo dobre warunki geologiczne do pozyskiwania energii z ziemi. Geotermalne instalacje OZE uchodzą za zeroemisyjne. Co także bardzo istotne – nie generują odpadów. Są przy tym bezpieczne i stabilnie pracują.

– Energia z geotermii jest najtańsza w eksploatacji. Nie wymaga surowca ani konkretnych warunków pogodowych, nie ingeruje w otoczenie jak np. fotowoltaika czy energetyka wiatrowa. Jej rozwój przyniesie największe korzyści naszej gospodarce – powiedziała fpg24.pl Maria Cholewińska, prezes Fundacji Instytut im. Kazimierza Promyka.

Opinię tę podziela wielu ekspertów zajmujących się profesjonalnie kwestiami związanymi z odnawialnymi źródłami energii. Przy trwającym runie na fotowoltaikę prosumencką oraz dużych i spektakularnych inwestycjach spółek skarbu państwa w różne OZE, geotermia zdaje się być wciąż niedocenionym sposobem pozyskania czystej, a zarazem ekonomicznej energii.

Warunki do spełnienia

Ponieważ minimalny wkład własny wnioskującej o grant firmy musi wynosić co najmniej 50 procent, to dla zabezpieczenia jego części lub całości firma-beneficjent może skorzystać ze wsparcia w postaci atrakcyjnej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Należy zwrócić uwagę także na jeszcze jeden, bardzo ważny warunek uzyskania grantu; ubiegająca się o niego firma musi posiadać partnera. Zostać nim może każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, także zagraniczny. Mogą nim być również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w tzw. Państwach-Darczyńcach, Państwach-Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską. Honorowane jest też partnerstwo organizacji międzynarodowej i jej organów lub agencji, które są – jak to określono – „aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania programu”.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają, przy ubieganiu się o grant, dodatkowe punkty.

Wnioski należy składać do NFOŚiGW. Szczegółowe informacje, m.in. na temat tego, na jakie dokładnie projekty związane z geotermią można uzyskać grant, znajdują się tu:
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-wydajnosci-wytwarzania-energii-w-istniejacych-malych-elektrowniach-wodnych-do-2-mw

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również