fbpx
Strona głównaWiadomościNowe wsparcie dla przedsiębiorców w województwie mazowieckim

Nowe wsparcie dla przedsiębiorców w województwie mazowieckim

-

Zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności firm nie jest nowym celem, który wyznaczyła sobie Unia Europejska. Jednak tego rodzaju cel inaczej należy realizować w czasach „pokoju” a inaczej w czasie „wojny”, czyli koronakryzysu i jego skutków. Dlatego nic dziwnego, że różne instytucje publiczne starają się przekazywać kolejne pieniądze, które firmy mogą przeznaczyć nie tylko na utrzymanie bieżącej działalności, ale także na inwestycje z myślą o przyszłości.

Z tego rodzaju wsparcia, uruchomionego przez województwo mazowieckie, skorzystało do tej pory 1,6 tys. firm, które borykają się ze skutkami lockdownu i osłabienia gospodarczego.

Pieniądze na inwestycje

Od czerwca tego roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wziąć udział w nowym konkursie i ubiegać się o dofinansowanie takich inwestycji, dzięki którym wprowadzą na rynek nowe produkty lub usługi. Pieniądze można więc będzie przeznaczyć na rozbudowę firmy, na zmianę procesów produkcyjnych lub sposobu świadczenia usług (w tym usług elektronicznych).

Wzorem wielu innych krajów zachodnich również nasze MŚP mogą, a nawet powinny, korzystać z efektów prac badawczo-rozwojowych – zarówno uczelni i instytutów badawczych, jak i wyspecjalizowanych think tanków. Prace zewnętrznych ekspertów realnie pomagają w formułowaniu strategii firm, a potem w ich operacjonalizacji.
Zamówienie badań oczywiście kosztuje. Dlatego środki z funduszy europejskich mogą być coraz częściej przeznaczane na praktyczne wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej firmy. Tak jest i w nowym konkursie. Dofinansowanie projektów opartych o wyniki analiz i badań eksperckich wyniesie od 400 tys. do nawet 4 mln zł.

Tym razem pojawił się jeszcze jeden istotny warunek konkursowy uwzględniający sytuację pandemiczną– w ramach dofinansowywanego projektu każdy przedsiębiorca zostanie zobligowany do utworzenia co najmniej jednego nowego miejsca pracy.

Konsultowane z firmami

Skierowanie dodatkowych pieniędzy do MŚP było konsultowane z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców na spotkaniu tzw. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W dyskusji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konfederacji Lewiatan oraz Business Centre Club.

Zdaniem przedsiębiorców obecnie, oprócz wsparcia płynności, potrzebne jest także finansowanie inwestycji przynoszących korzyści firmom w dłuższym horyzoncie czasowym, na czas po pandemii. Przedsiębiorcy twierdzą, że jest to tym bardziej potrzebne, że dotkliwie poszkodowany lockdownami region warszawski był dotąd w dużym stopniu wyłączony z pomocy inwestycyjnej w perspektywie unijnej 2021-2027.

Konkurs dla firm zostanie ogłoszony w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu: link.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również