fbpx
Strona głównaWiadomościPożyczki na wsparcie agrobiznesu i mniejszych firm

Pożyczki na wsparcie agrobiznesu i mniejszych firm

-

Atrakcyjne pożyczki rolnicy mogą zaciągać w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Ich oprocentowane wynosi 1,15 proc. w skali roku – z maksymalnym okresem spłaty do sześciu lat oraz z karencją na kolejne cztery. Maksymalna kwota finansowania (500 tys. zł) może pokryć 80 proc. kosztów przedsięwzięcia. Prowizja pobierana jest z góry i wynosi 1 proc. kwoty pożyczki.

Warunkiem otrzymania pożyczki jest to, by gospodarstwo liczyło w sumie nie więcej niż 300 ha powierzchni gruntów użytkowych, a zatem jest do oferta dla małych i średniej wielkości gospodarstw. Co można sfinansować tą pożyczką? Produkcję roślinną i zwierzęcą, hodowle, a także inwestycje z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego.
Wnioski o te pożyczki można składać we właściwych oddziałach terenowych KOWR.

Na modernizację gospodarstw

Są jeszcze podobno środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na racjonalizację technologii produkcji, innowacje w gospodarstwach, zmianę profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji i na poprawę jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu. Istnieją tu jednak ograniczenia. O pieniądze mogą starać się ci rolnicy, których tzw. wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro, ale nie większa niż 200 tys. euro – jest to więc propozycja dla raczej mniejszych niż większych gospodarstw. Gdy jednak rolnicy połączą swoje siły, wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, ale suma wszystkich musi wynosić co najmniej 15 tys. euro. Z kolei o wsparcie tak ważnych w czasach zmiany klimatu instalacji urządzeń nawadniających mogą wnioskować rolnicy, których gospodarstwa mają powierzchnię w granicach 1–300 ha lub działają w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Na innowacje dla MŚP z Mazowsza

Do końca 2021 r. (bądź po prostu do wyczerpania budżetu) są pieniądze na dotacje z działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Działanie to jest składową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Program dotacyjny jest adresowany do wszystkich MŚP prowadzących działalność od sześciu miesięcy – także dla mikrofirm. Intencją wsparcia jest wprowadzanie przez MŚP innowacji produktowych i operacyjnych oraz korzystanie w nich z dorobku prac naukowo-badawczych. Dotacja może wynieść min. 400 tys. zł, a maks. 4 mln zł i może pokryć 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Co dokładnie może zostać wsparte? Rozbudowa firmy – przede wszystkim związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług albo ze zmianami produkcji, czy świadczenia usług na inne – na przykład na sprzedaż prowadzoną zdalnie.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane za pośrednictwem systemu elektronicznego MEWA 2.0. w serwisie RPO WM (www.funduszedlamazowsza.eu). Należy pamiętać, by przed wysłaniem podpisać je przy pomocy podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym ePUAP.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również