fbpx
Strona głównaWiadomościRPP chce przeglądu strategii polityki pieniężnej

RPP chce przeglądu strategii polityki pieniężnej

-

Zdaniem Eugeniusza Gatnara i Łukasza Hardta taki przegląd miałby zostać przeprowadzony przez Narodowy Bank Polski.

„Ostatnie sześć lat pokazało wyraźnie, że w obszarze polityki pieniężnej są kwestie, które wymagają szczególnej uwagi i pogłębionej analizy i od których będzie zależała w długim okresie zdolność NBP do dbania o wartość złotego. Są to zarówno zagadnienia prawne (m.in. podział kompetencji między Zarządem a Radą, jak też to, na ile tolerancja Rady dla trwale ujemnej realnej stopy procentowej zgodna jest z zapisami Konstytucji RP i ustawy o NBP), ale też takie tematy, jak m.in. rola systemu rezerwy obowiązkowej, wpływ transformacji energetycznej na procesy inflacyjne, starzenie się społeczeństwa i wpływ tego procesu na mechanizmy transmisji monetarnej, interakcje polityki pieniężnej z polityką fiskalną i makroostrożnościową, czy wreszcie transformacja cyfrowa, a zwłaszcza kwestia zasadności wprowadzenia cyfrowego złotego” – napisano w artykule.

Przedstawiciele RPP proponując przegląd strategii polityki pieniężnej przez NBP wzorują się na praktykach Europejskiego Banku Centralnego. Jednocześnie podkreślili oni, że nadrzędnym celem RPP powinno pozostać obniżenie inflacji.

Źródło: Rzeczpospolita/ISBNews

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również