fbpx
Strona głównaWiadomościUmorzenie mikropożyczki z PUP nie zawsze możliwe. Kto musi dokonać zwrotu?

Umorzenie mikropożyczki z PUP nie zawsze możliwe. Kto musi dokonać zwrotu?

-

Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce udzieliły licznych mikropożyczek w kwocie 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wypłaty realizowane były na podstawie przepisów tzw. tarcz antykryzysowych. Mikropożyczki podlegają umorzeniu po spełnieniu wymaganych warunków. Powiatowe Urzędy Pracy samodzielnie weryfikują prawo przedsiębiorców do umorzenia. W razie niespełnienia warunków, pożyczka podlega zwrotowi.

Mikroprzedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, które skorzystały z mikropożyczki wypłacanej przez PUP, mogą liczyć na jej umorzenie. Aby to się jednak stało, trzeba spełnić jeden kluczowy warunek – utrzymać prowadzenie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy. Okres ten liczy się od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia wypłaty.

Prawo do umorzenia mikropożyczki weryfikuje samodzielnie Powiatowy Urząd Pracy, który dokonał jej wypłaty. Urząd na podstawie informacji uzyskanych z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dokonuje weryfikacji warunku, jakim jest utrzymanie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy. Nie ma przy tym konieczności składania przez przedsiębiorców określonych wniosków i dokumentowania prowadzenia działalności.

Jeżeli przedsiębiorca po uzyskaniu mikropożyczki nie był w stanie kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej, będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych pieniędzy. O konieczności dokonania zwrotu zostanie poinformowany przez Powiatowy Urząd Pracy. W piśmie z PUP przedsiębiorca otrzyma szczegółowy harmonogram zwrotu dotacji wraz z numerem konta bankowego do przekazania zwrotu.
Jak informują Powiatowe Urzędy Pracy: „Okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Zwrot dotacji może być dokonany przed terminem określonym w harmonogramie. W przypadku niezwrócenia przez Beneficjenta dotacji zgodnie z harmonogramem, nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności spłaty dotacji”.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również