fbpx
Strona głównaWiadomościWreszcie gwarancje BGK także dla leasingu

Wreszcie gwarancje BGK także dla leasingu

-

Gwarancja na finansowanie firmy leasingiem będzie obejmowała nie więcej niż 80 procent kwoty transakcji leasingowej. Dzięki temu warunki finansowania przez firmę leasingową mogą być znacznie korzystniejsze niż dotychczas. Ryzyko ewentualnego niespłacenia pożyczki leasingowej przechodzi niemal w całości na gwaranta.
Nowe rozwiązanie bazuje na doświadczeniach z innymi programami gwarancyjnymi BGK; w tym na rozwiązaniu, które już wspiera firmy faktoringowe.

Rozproszone ryzyko

Pomaga tu też Unia Europejska, zdejmując z kolei ryzyko ze Skarbu Państwa, bo 70 procent kwoty udzielonej gwarancji objęte zostanie regwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz ten działa w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego, utworzonego przez państwa Unii Europejskiej na potrzeby walki z pandemią.

Ministerstwo Finansów podało, że celem nowego rozwiązania jest wsparcie kolejnej grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) „stanowiących grupę szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, będących leasingobiorcami”.

Gwarancje te będą udzielane zgodnie z przepisami Komunikatu Komisji Europejskiej (z 20 marca 2020 roku) „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” i obejmą transakcje leasingu finansowego oraz pożyczki leasingowej.

„Zakłada się obejmowanie gwarancją transakcji leasingowych wchodzących w skład portfela stanowiącego zbiór pojedynczych transakcji leasingowych, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych transakcji leasingowych określa umowa zawarta pomiędzy BGK a leasingodawcą” – przekazał resort finansów.
Rozporządzenie ma obowiązywać do 31 grudnia 2021 roku, co jest zgodne z terminem obowiązywania wskazanym w Komunikacie Komisji Europejskiej.

Skorzysta nawet 30 tysięcy firm

Gwarancje umożliwią zabezpieczenie transakcji leasingowych na 5,6 mld zł, obejmując ok. 30 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw.

Według informacji Związku Polskiego Leasingu (ZPL), branża leasingowa udzieliła w 2020 roku łącznego finansowania o wartości 70,1 mld zł. Ponad 70 procent leasingobiorców w Polsce to właśnie mikro i małe przedsiębiorstwa.

– Pozytywny sygnał dla przedsiębiorstw jest taki, że z analizy ZPL wynika, że w ciągu 2021 roku branża leasingowa odrobi straty wywołane przez pandemię COVID-19 i wróci do poziomu finansowania sprzed kryzysu, co oznacza odbicie rynku. Jest to dobra wiadomość dla gospodarki, ze względu na spodziewany powrót firm na drogę inwestycji – uważa Paweł Pach, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również