fbpx
Strona głównaWiadomościFinansowanie dla małych i średnich firm ze środków unijnych

Finansowanie dla małych i średnich firm ze środków unijnych

-

Biznesmax to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana w ramach Funduszu Gwarancyjnego przy BGK. Daje możliwość wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Środki pochodzą z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Biznesmax służy zabezpieczeniu kredytów na rozwój działalności gospodarczej tak potrzebnych małym i średniej wielkości firmom. Szczególnie pożądane są projekty przynoszące tzw. efekty ekologiczne a także te, które rozwijają się z praktycznym wsparciem ze strony prac badawczo-rozwojowych. Gwarancja ta ma formę dopłaty do oprocentowania kredytu przyjmując postać refundacji części lub całości odsetek. Jej maksymalna wysokość może opiewać na 2,5 mln euro i obejmuje aż 80 proc. kwoty kredytu. Zabezpieczeniem jest tu jedynie weksel in blanco, nie ma żadnej prowizji. Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/.

Wyjść poza Polskę

Konkursowy program Internacjonalizacja MŚP w ramach inicjatywy „Polska Wschodnia” ma za zadanie wsparcie działalności firm poza granicami Polski. Trwa już od października tego roku, a jego zakończenie planowane jest na 22 grudnia tego roku.

Pieniądze pochodzą z różnych funduszy europejskich, nie służą jednak dopłatom do towarów czy transportu. Można nimi sfinansować udział w zagranicznych targach, a także zakup środków trwałych związanych z wyjściem z działalnością poza granice Polski. W budżecie programu zarezerwowano na ten cel 50 mln złotych. Na jeden projekt można dostać nawet 550 tys. zł – o ile inwestuje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii i nawet 800 tys. zł – jeżeli chce się wyjść poza Europę. Refinansowane jest 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Granty na Eurogranty

Konkurs Granty na Eurogranty w ramach programu Inteligentny Rozwój potrwa jeszcze do 27 stycznia 2022 roku. Otwiera on drogę do pozyskania grantu z programów Komisji Europejskiej Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa oraz LIFE. Dla Polski zarezerwowano pięć milionów złotych a pojedyncze wsparcie może wynieść nawet do 280 tys. złotych. Co istotne, nie jest wymagany wkład własny. O tym konkursie pisaliśmy ostatnio obszerniej tu: https://fpg24.pl/granty-na-eurogranty-sa-jeszcze-pieniadze-na-wsparcie-msp/.

Doradztwo przy innowacjach

Przedsiębiorcy, którzy dotąd nie korzystali z pieniędzy unijnych, mają dodatkową możliwość pozyskania dotacji na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Służy temu specjalny instrument pod nazwą STEP. Pieniądze na wdrożenie innowacji pochodzą przede wszystkim z unijnego programu Inteligentny Rozwój (POIR) i można z ich pomocą opłacić usługi doradcze i wdrożeniowe. Programem zawiaduje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak skorzystać z tej formy pomocy? Chcąc uzyskać pomoc eksperta lub tzw. coacha innowacji, wystarczy wypełnić krótki formularz. Należy z grubsza opisać swój pomysł na wdrożenie biznesu. Jeśli będzie on zgodny z ogólnymi założeniami programu POIR, już po kilku dniach zadzwoni do wnioskującego branżowy specjalista, który podda pomysł analizie pokazując, gdzie można go poprawić, by uzyskać unijne wsparcie – niekoniecznie z tego samego programu.

Co wówczas jednak, jeśli ktoś nie ma oryginalnego pomysłu na biznes? Tak zwany „innovation coach”, czyli trener innowacji podpowie, jak można stworzyć taki pomysł, podpierając się najnowszymi wynikami badań i analiz rynku oraz pracami naukowymi. Przyjrzy się branży i środowisku w którym działa firma, biorąc też pod uwagę jej rynkowe doświadczenie. Następnie zbada potencjał firmy versus jej możliwości i zasoby, ukierunkowując na jakiś pomysł.

Z pieniędzy unijnych naprawdę warto korzystać. Tym bardziej, że nie są one nam „darowane”, tylko po prostu się należą – Polska jest ważnym członkiem Unii Europejskiej regularnie płacącym składki i uczestniczącym w różnych jej inicjatywach. Więcej informacji o POIR znajdziesz tu: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/pierwszy-krok-do-twojej-innowacji/.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również