fbpx
Strona głównaWiadomościFotowoltaika dla śląskich MŚP

Fotowoltaika dla śląskich MŚP

-

Na Śląsku firma może uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 90 proc. udzielonego wsparcia (oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym), może także wystarać się o 10 proc. dofinansowanie w formie dotacji. Na pożyczki dla MŚP zarezerwowano w regionie śląskim 9 mln zł, a na dotacje – 1 mln złotych.

Coraz więcej osób jest zainteresowanych budową mikroinstalacji fotowoltaicznej. Uznaliśmy więc, że warto wyjść im naprzeciw i poszerzyliśmy naszą ofertę skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie w formie dotacji i niskooprocentowanej pożyczki wyniesie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel 10 mln zł, z czego 1 mln to dotacje – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Program „50 kW na start” na Śląsku wystartował 1 października br. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie na zabudowę mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW.

Nabór wniosków odbywa się w trzech rundach w terminach:
01.10 do 30.10.2020 r. – pierwsza runda,
02.11 do 30.11.2020 r. – druga runda,
01.12 do 31.12.2020 r. – trzecia runda.
Szczegóły programu opisane zostały: https://wfosigw.katowice.pl/files/program_MSP_OA_2020.pdf

Program Energia Plus

Energia Plus to rządowy, ogólnokrajowy program mający na celu „zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych” – czytamy na stronie NFOŚiGW. Celem tego programu jest więc racjonalizacja zużycia surowców, w tym energii oraz ograniczanie ewentualnego, negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne.

Z Energii Plus mogą skorzystać wszyscy prowadzący działalność gospodarczą. Wojewódzkie odsłony programu są oczywiście formatowane pod lokalne potrzeby. Wsparcie przybiera postać wspomnianej pożyczki lub bezzwrotnej dotacji. Cały budżet programu przekracza 1,3 mld zł, z czego 1,24 mld zarezerwowano na preferencyjne pożyczki, a na dotacje – blisko 50 mln złotych.

Warunkiem skorzystania przez firmę z preferencyjnej pożyczki lub dotacji jest wykazanie, że w roku poprzedzającym wnioskowanie, przeciętne zużycie energii końcowej wynosiło co najmniej 2GWH/rok. Złożenie wniosku musi poprzedzić przeprowadzenie audytu energetycznego w firmie, a inwestycja powinna wynikać z pozytywnej rekomendacji po jego przeprowadzeniu. Należy też założyć we wniosku planowaną oszczędność energii w firmie na co najmniej 5 proc. w skali roku.

Co istotne, pieniądze z ogólnopolskiego programu Energia Plus firma może pozyskać nie tylko na fotowoltaikę, ale także na sfinansowanie innych instalacji OZE, tj. na turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, małe elektrownie wodne, pompy ciepła, geotermię i biogaz. Tym bardziej warto się programem zainteresować.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również