fbpx
Strona głównaWiadomościIle wyniesie ryczałtowa opłata mocowa w 2022 roku?

Ile wyniesie ryczałtowa opłata mocowa w 2022 roku?

-

„Prezes URE po raz drugi publikuje stawki opłaty mocowej. Jednak sposób jej wyliczania jest inny niż w ubiegłym roku. Został bowiem zmieniony nowelizacją ustawy o rynku mocy z początku września br. Nowelizacja ta rozszerzyła grupy odbiorców, którzy będą płacili zryczałtowaną opłatę mocową zależną od rocznego zużycia energii” – czytamy w komunikacie.

W 2021 roku opłatą zryczałtowaną – określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii – objęte były tylko gospodarstwa domowe. Nowelizacja ustawy rozszerzyła zryczałtowaną stawkę opłaty na wszystkich odbiorców z grupy taryfowej G. Zostaną nią ponadto objęci odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW.

Wysokość opłaty będzie również uzależniona od tzw. indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Ustawa wyróżnia cztery grupy odbiorców:

  • – grupę, dla której wielkość różnicy między ilością energii zużytą w dni robocze w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5 proc.
  • – grupę, dla której ta różnica wynosi nie mniej niż 5 proc. i mniej niż 10 proc.
  • – kolejną, gdzie różnica wynosi nie mniej niż 10 proc. i mniej niż 15 proc.
  • – grupę czwartą, gdzie wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15 proc.

Miesięczne stawki opłaty mocowej wyniosą:

  • – dla zużycia poniżej 500 kWh: 2,37 zł wobec 1,87 zł rok wcześniej,
  • – dla zużycia od 500 kWh: do 1200 kWh 5,68 zł wobec 4,48 zł,
  • – dla zużycia od 1200 kWh: do 2800 kWh 7,47 zł wobec 9,46 zł,
  • – dla zużycia powyżej 2800 kWh: 13,25 zł wobec 10,46 zł.

„Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1026 zł/kWh (w stosunku do 0,0762 zł/kWh w 2021 r.)” – czytamy dalej.

„Podział na grupy odbiorców według proporcji między zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza nimi jest istotny, ponieważ ma przełożyć się na większą stabilność poboru energii. Każdej z czterech grup o różnej stabilności przyporządkowany został współczynnik korygujący bazową stawkę opłaty mocowej. Waha się on od 0,17 w przypadku odbiorców o najbardziej 'płaskim’ profilu zużycia do 1 w przypadku odbiorców, którzy zużywają energię w sposób najmniej stabilny, tj. gdzie różnica między ilością energii zużytą w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi więcej niż 15 proc.” – powiedział prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

Dla nowego systemu kalkulacji oraz poboru stawki mocowej przewidziany jest okres przejściowy. Do końca 2027 r. będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania. Natomiast od 1 stycznia 2028 r nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata).

„Przepisy dotyczące współczynników korygujących stawkę opłaty mocowej wchodzą w życie od 1 października br. Zgodnie z harmonogramem stosowania tych współczynników (art. 14 ustawy zmieniającej), odbiorcy przyłączeni do sieci wysokich napięć będą nimi objęci od 1 października 2021 r., do sieci średnich napięć – od 1 stycznia 2022 r., a odbiorcy przyłączeni do sieci niskich napięć (o mocy przyłączeniowej większej od 16 kW) od 1 stycznia 2025 r. Natomiast obecni odbiorcy ryczałtowi będą stosować te współczynniki od 1 stycznia 2028 r. Tak więc w 2022 roku z możliwości korygowania odpowiednim współczynnikiem bazowej stawki opłaty mocowej będą mogli skorzystać odbiorcy przyłączeni do sieci średnich napięć (o napięciu wyższym niż 1 kV) oraz do sieci wysokich napięć” – czytamy dalej.

Wyliczając wysokość opłaty mocowej na 2022 rok dla poszczególnych grup odbiorców, regulator – zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy – bierze pod uwagę wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2022 rok oraz koszty Zarządcy Rozliczeń. Wzrost opłaty mocowej na 2022 rok wyliczonej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wynika głównie ze zmiany sposobu kalkulacji stawek. W przypadku odbiorców z grup G oraz C14 będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii.

Funkcjonowanie programu wsparcia dostawców mocy przewidziano do 2047 roku. Koszt rynku mocy w 2020 roku wyniósł 5,4 mld zł. Wysokość obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2022 rok wynosi natomiast 5,3 mld zł, podano także.

Źródło: ISBnews

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również