fbpx
Strona głównaWiadomościPGE udostępnia decyzję środowiskową dotyczącą kontynuacji wydobycia w kopalni Turów

PGE udostępnia decyzję środowiskową dotyczącą kontynuacji wydobycia w kopalni Turów

-

Udostępniamy kolejny dokument potwierdzający, że kopalnia Turów prowadzi działalność wydobywczą zgodnie z przepisami polskiego i europejskiego prawa – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Zrobiliśmy po naszej stronie wszystko, co niezbędne, żeby działalność kompleksu turoszowskiego mogła przebiegać bez zakłóceń i jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne w milionach polskich domów. Trzymajmy się faktów – dochowaliśmy wszelkich procedur i posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty do legalnego prowadzenia dalszej działalności. Decyzja TSUE jest krzywdząca i nie bierze pod uwagę argumentów strony polskiej, która była stroną postępowania. Jako Grupa PGE, odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz będąc największym pracodawcą w regionie turoszowskim, nie możemy pozwolić na natychmiastowe zakończenie działalności kopalni. Transformacja to nie arbitralne decyzje ani zmiany wprowadzane z dnia na dzień – dodaje.

Wydana decyzja środowiskowa zawiera szczegółowe zalecenia w zakresie: korzystania ze środowiska na każdym etapie prowadzonego przedsięwzięcia, monitorowania oddziaływania na środowisko, wykonania analizy porealizacyjnej oraz stosowania środków minimalizujących. Sama decyzja zawiera pełne uzasadnienie opisane na 172 stronach do wszystkich podnoszonych w czasie postępowania uwag i wniosków zgłaszanych przez Republikę Czeską.

Kontynuacja eksploatacji Kopalni Turów, przy tak określonych warunkach korzystania ze środowiska w każdej fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, zapewnia jej zgodne z prawem wspólnotowym, jak i prawem krajowym funkcjonowanie, oraz gwarantuje poszanowanie zasady zrównoważonego rozwoju i zasady racjonalnej gospodarki złożem.

Wniosek o decyzję środowiskową został złożony przez spółkę PGE GiEK już w 2015 roku. Strona polska uczciwie i profesjonalnie podeszła do całego procesu oddziaływania Kopalni Turów na środowisko, w szczególności na przygraniczne tereny Czech i Niemiec. W tym celu przygotowany został szczegółowy raport środowiskowy, który był przedmiotem konsultacji transgranicznych przeprowadzonych na niespotykaną nigdzie indziej skalę. Strona Czeska i Niemiecka zgodziły się na zaproponowane przez Kopalnię środki minimalizujące jej oddziaływanie na pobliskie tereny, podpisując protokoły z uzgodnień. W toku konsultacji Czechy zgodziły się na budowę przez Kopalnię podziemnego ekranu za 17 mln zł, który będzie blokował potencjalny odpływ wody z terytorium Czech w kierunku Kopalni. Czescy hydrogeolodzy, a także inne służby odpowiadające za stan środowiska, uznały i zaakceptowały zaproponowane przez Kopalnię rozwiązania.

Wszystkie wskazane w decyzji działania są przez Kopalnię skrupulatnie realizowane. Warto podkreślić, że jednym z tych działań jest m.in. monitoring ujęć wody położonych na polsko-czeskim pograniczu, do czego niezbędna jest stała współpraca pomiędzy krajami.

Postępowanie trwające ponad pięć lat w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, odbyło się z zachowaniem wszelkich najwyższych standardów, z pełną informacją stron narażonych, tak jak wymaga tego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92//UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Link do Decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża Turów TUTAJ.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również