fbpx
Strona głównaWiadomościRada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę NBP!

Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę NBP!

-

„Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały podwyższenie prognoz inflacji na najbliższe kwartały na świecie i w Polsce. Przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy tworzyłoby to ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP. NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych” – czytamy w komunikacie.

Inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła w październiku br. do 6,8 proc. r/r, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 1 proc.

„Podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników zewnętrznych i niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym istotnie wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje jednak także trwające ożywienie gospodarcze, w tym popyt stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych” – czytamy dalej.

RPP podniosła dziś stopy procentowe – o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej (do 1,25 proc.) stopy lombardowej (do 1,75 proc.), stopy depozytowej (do 0,75 proc.); stopa redyskonta weksli została podwyższona do 1,30 z 0,51 proc., a stopa dyskontowa weksli – do 1,35 z 0,52 proc.

Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 50 pb.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również