fbpx
Strona głównaWiadomościRPP przedstawiła założenia polityki pieniężnej na 2022 r.

RPP przedstawiła założenia polityki pieniężnej na 2022 r.

-

Obecna strategia polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego zostanie utrzymana również w 2022 r. Wykorzystywana ma być wciąż strategia średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc. W opublikowanych założeniach RPP wskazuje, że z powodu „szoków makroekonomicznych i finansowych” inflacja może być w praktyce okresowo powyżej lub poniżej celu i poza określonymi odchyleniami.

„Zgodnie z przyjętą strategią w 2022 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego” – czytamy w dokumencie.

Z założeń wynika, że RPP może nadal być bierna względem wysokiej inflacji. W dokumencie wskazano bowiem, że pożądane tempo powrotu inflacji do celu będzie określane w sposób elastyczny, bo szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej albo finansowej.

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również