fbpx
Strona głównaWiadomościKoszt rozwiązań okołobudżetowych w 2021 r. to 9,56 mld zł

Koszt rozwiązań okołobudżetowych w 2021 r. to 9,56 mld zł

-

Jak wynika z OSR, wydatki na rozwiązania, jakie zakłada projekt, określono na poziomie 26 685 200 zł, a dochody – na poziomie 17 119 362 zł.

„Przewiduje się zasilenie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dodatkowymi środkami w kwocie 3,1 mld zł w 2021 r. Planowane jest przyspieszenie przekazania wpłaty 1,1 mld zł z budżetu państwa (pierwotnie planowanej do przekazania w 2022 r.) oraz zasilenie Funduszu nowymi środkami w kwocie 2 mld zł na realizację zadań inwestycyjnych” – czytamy w OSR.

Fundusz Kolejowy ma zostać zasilony środkami budżetu państwa w kwocie 5,178 mld zł w 2021 r.

„W tej kwocie zawarte są planowane wpłaty z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej (4,508 mld zł), inwestycje kapitałowe (70 mln zł) oraz sfinansowanie nabycia akcji PKP PLK S.A. od spółki PKP S.A. (600 mln zł). Ponadto przewiduje się przekazanie dodatkowych środków z budżetu państwa w wysokości 1 250 mln zł z przeznaczeniem na objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” – czytamy dalej.

Zwiększenie wydatków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o 1 mld zł pozwoli na przekazanie dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych uczelniom publicznym (861 362 zł) oraz instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (100 000 zł).

Wprowadzona zostanie możliwość przekazania wydatków na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. na poziomie 300 mln zł ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki.

W przypadku pracowników państwowej sfery budżetowej, koszty budżetu państwa z tytułu umożliwienia wypłacenia przez pracodawców dodatków motywacyjnych – wyniesie ok. 2,7 mld zł, które zabezpieczono odpowiednio w budżetach poszczególnych dysponentów części budżetowych, z uwzględnieniem skutków wynikających z przyznanych kwot z rezerw celowych, w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, podano także.

Projekt zakłada także zasilenie Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wpłatą z budżetu państwa w łącznej kwocie 1,77 mld zł – na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie planowane jest zwiększenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych środkami budżetu państwa o kwotę 6,3 mld zł w 2021 r. na realizację ustawowych zadań programu rozwoju Sił Zbrojnych, które są finansowane m.in. ze środków tego funduszu, wskazano.

Źródło: ISBnews

Poprzedni artykułWodór, czyli brakujące ogniwo
Następny artykułChiński smok w Europie

Kategorie

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zobacz również